•  
    • Misija i ciljevi
     • Misija i ciljevi

     • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava.

   •  
   •  
    • Usluge
     • Usluge

     • BCBP pruža tri vrste usluga građanima i donosiocima odluka: preduzima istraživanja, realizuje obrazovne programe i zagovara primenu praktičnih rešenja i politika.

   •  
   •  
    • Ljudi
     • Ljudi

     • BCBP je okupio grupu mladih i talentovanih istraživača i istraživačica. Saznajte više o njima, temama i projektima na kojima se angažuju i šta je najnovije što su napisali. Pročitajte više i o menadžmentu, Upravnom odboru, timu za komunikacije i ostalim članovima organizacije.

   •  
   •  
    • Saradnja
     • Saradnja

     • Pročitajte koje su to organizacije sa kojima posebno sarađujemo i koje su to mreže u čijem radu učestvujemo.

   •  
   •  
    • Istorija
     • Istorija

     • BCBP je od osnivanja 1997. prošao kroz četiri faze: mirovna i demokratizacijska agenda (do 2000), šire razumevanje bezbednosti i bezbednosnih politika (do 2006), istraživački inkubator - Beogradska škola za studije bezbednosti (do 2009), konsolidacija u regionalni centar ekspertize (od ...

   •  
   •  
    • Projekti
     • Projekti

     • BCBP je sproveo više od 90 projekata sa ciljem pružanja podrške reformi oružanih snaga i drugih aktera sektora bezbednosti. Naši projekti su višedimenzionalni, pored istraživačke i obrazovne uloge, uključuju i javno zastupanje.

   •  
   •  
    • Izveštaji
     • Izveštaji

     • Pročitajte izveštaje o bilansu stanja i uspeha BCBP tokom proteklih godina.

   •  
   •  
    • 20 godina
     • 20 godina

     • Tokom 20 godina rada BCBP je objavio 360 publikacija, edukovao 200 stažista, organizovao više stotina javnih događaja, sproveo 156 projekata uz podršku 46 donatora i saradnju sa državnim i međunarodnim institucijama i partnerstva sa brojnim OCD iz Srbije, regiona i EU.

   •