•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • OCD i Pregovaračka grupa za Poglavlje 24 na prvim konsultacijama definisale preporuke za unapređenje pregovora

  •  
  • Datum: 06. februar 2015.
   Proces izrade i sadržaj Akcionog plana za ‪Poglavlje24‬ po prvi put su bili tema diskusije koja je okupila predsednika Pregovaračkog tima i koordinatore za svih 10 politika u okviru ovog poglavlja, preko 20 organizacija građanskog društva i veliki broj predstavnika medija na sednici Radne grupe za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji.

   Pravosudna, carinska i saradnja u oblasti droga, falsifikovanje evra

   Prva sesija radnog dela sednice bila je posvećena predstavljanju izrade Akcionog plana u delovima koji se tiču pravosudne saradnje u krivičnim i građanskim stvarima, carinske saradnje, saradnje u oblasti droga i falsifikovanja evra. Nikola Naumovski, koordinator podgrupe za pitanje pravosudne saradnje iz Ministarstva pravde, istakao je da je Akcioni plan u delu koji se bavi ovim pitanjima nastao u bliskoj saradnj sa MUP-om i da potpuno prati preporuke koje je Evropska komisija iznela u Izveštaju o skriningu za ovu oblast. Kao jedino pitanje koje nije adresirano Akcionim planom ostala je da bude saradnja sa Kosovom, koja će biti dogovorena na političkom nivou.

   U oblastima carinske saradnje i falsifikovanja evra Srbija je dosta dobro usklađena sa evropskim standardima, a jedino što se očekuje jeste uvođenje novih tehnologija i ratifikacija Ženevske konvencije. Kada je reč o saradnji u oblasti droga, osnivanje Kancelarije za droge je ocenjeno kao veliki napredak, a glavno nerešeno pitanje ostaje da bude skladištenje i uništavanje zaplenjenih supstanci, istakao je Ivan Brandić, koordinator za ovu oblast iz MUP-a.

   Svoje predloge i komentare na ovaj deo Akcionog plana izneli su predstavnici Viktimološkog društva Srbije, Autonomnog ženskog centra i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. 

   Jedan od prioriteta je borba protiv organizovanog kriminala i terorizma

   Druga sesija radnog dela sednice obuhvatila je temu borbe protiv organizovang kriminala, koja je ocenjena od strane Evropske komisije kao prioritetna za Srbiju. Gordana Janićijević, zamenica Republičkog javnog tužioca i koordinatorka za ovu oblast, istakla je da je, zbog obimnosti teme, osnovano jedanaest podtimova, tačnije po jedan za svaku od preporuka iz Izveštaja sa skrininga. Budući da je glavni problem tokom izrade AP za ovu oblast bio manjak ljudskih resura, organizovan je veliki broj radionica  za zaposlene, uključujući i holandske eksperte kroz TAIEX podršku, istakla je Janićijević.

   Zorana Gajić, koordinatorka za oblast policijske saradnje iz MUP-a, istakla ja da se u ovoj oblasti od Srbije pre svega očekuju organizacione i administrativne promene u cilju uspostavljanja efikasnije razmene informacija sa ostalim državama članicama EU. Ovde se pre svega očekuje efikasnija saradnja sa EUROPOL-om, kao i jačanje ljudskih kapaciteta u cilju primene Švedske inicijative i Prumske odluke. Kada je reč o borbi protiv terorizma, Srbiju ne očekuju velike prepreke, a Akcioni plan pre svega predviđa usvajanje Strategije i Akcionog plana za borbu protiv terorizma ove godine, kao i zakonske izmene koje bi omogućile identifikaciju Evropske kritične infrstrukture (ECI) u cilju njene adekvatne zaštite.

   U diskusiju o pitanjima koje pokrivaju ove oblasti su se uključili predstavnici AstreCentra za istraživanje javnih politika, YUCOM-a i BCBP-a.

   Migracije, azil, vizna politika, kontrola granica i Šengen

   Zbog međusobne povezanosti oblasti migracija, azila, kontrole spoljnih granica i Šengena, Jelena Vasiljević iz MUP-a postavljena je za koordinatorku ove tri radne podgrupe. Vasiljević je istakla da u ovkiru ovih politika postoji veliki broj aktera koji su nosioci aktivnosti iz Akcionog plana, kao i da su mere predviđene za ove oblasti najskuplje za implementaciju. Budući da Srbija u velikoj meri nije usklađena sa evropskim standardima u ovim oblastima, posebno u oblasti azila i migracija, u predstojećem periodu Vasiljević je najavila usvajanje četiri nova zakona i dve strategije.

    

   U oblasti vizne politike, Srbiju ne očekuju velike prepreke. Glavni uslovi jesu uvođenje viza trećim zemljama, tačnije jedinstvena vizna politika sa Evropskom unijom, kao i zahtev za smanjenjem izdavanja viza na graničnim prelazima.

   Predstavnici brojnih organizacija građanskog društva koje prate navedene politike pokazali su spremnost da doprinesu popravljanju kvaliteta teksta AP u ovoj oblasti, dajući komentare na predstavljene aktivnosti i skrećući pažnju na probleme sa smeštajnim kapacitetima, ljudskim resursima u prihvatnim centrima, kao i na nepostojanje nacionalne migracione politike. Svoje komentare i predloge u ovoj oblasti izneli su predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava, Grupe 484, organizacije Praxis, Autonomnog ženskog centra, Centra za evropske politike i BCBP-a. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •