•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Depolitizovati policiju i graditi integritet policajaca kako bi borba protiv korupcije bila efikasnija

  •  
  • Datum: 03. jun 2014.
   Glavni rizici od korupcije u policiji su upravljenje ljudskim resursima, nabavke i dodatni rad policajaca nespojiv sa policijskim poslom, a za efikasnu borbu protiv korupcije neophodna je depolitizacija policije, transparentnost u upravljanju kadrovima i izgradnja integriteta i rukovodilaca i policijskih službenika, zaključeno je tokom konferencije „Rizici od korupcije u policiji i jačanje integriteta policije".

   Rizici od korupcije i strateški pristup za jačanje integriteta policije tema je o kojoj se raspravljalo tokom prvog panela konferencije
   Rizici od korupcije i strateški pristup za jačanje integriteta policije tema je o kojoj se raspravljalo tokom prvog panela konferencije
   Profesionalizacija i prevencija će otkloniti uzroke korupcije

   „Integritet je veoma bitan i rukovodioci moraju imati svest o njegovom značaju. Treba jasno definisati koga je moguće primiti u policiju. Integritet u policiji i rukovođenje ličnim primerom su najvažniji elementi policijskog profesionalizma. Osim jačanja integriteta, treba istaći i značaj sprovođenja preventivnih mera u borbi protiv korupcije. Represija je na kratak rok, ona leči simptome. Prevencija se bavi uzrocima i ona treba da bude prioritet“,  istakao je ekspert Saveta Evrope Robert Šumi predstavljajući preporuke izveštaja stvorenog u okviru projekta Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji.

   Načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije Miloš Oparnica je naveo da se preporuke Saveta Evrope već u fazi aktivnosti i istakao je da jačanje integriteta policijskih službenika i preventivna delovanja treba da budu važan element borbe protiv korupcije. Oparnica je upozorio na nedovoljan broj ljudi zaposlenih u Sektoru, kao i na nedostatak adekvatne opreme za rad koja je neophodna da bi se problem korupcije rešavao pravovremeno. Takođe, on je istakao da bi je saradnja Sektora unutrašnje kontrole i Tužilaštva dobra, ali da bi je trebalo unaprediti tako što bi postojao jedan specijalizovan tužilac za borbu protiv korupcije.

   Izazov Službi interne revizije u MUP-u prilikom obavljanja kontrole korupcije u policiji jeste nedostatak procedura u odnosu na koje mogu da ocenjuju, istakla je načelnica Službe Vesna Nešić. Ona je dodala da je Služba interne revizije predala sve revizije Sektoru unutrašnje kontrole radi produbljivanja dokaza, ističući da je umrežavanje kontrolora jedan od  lekova za korupciju. Kao jedan od rizika od korupcije u policiji, ona je istakla javne nabavke, koje često nisu u skladu sa planovima nabavki.

   Istraživač BCBP Saša Đorđević istakao je dva problema koji urušavaju integritet policije.

   Istraživač BCBP Saša Đorđević je u razgovoru sa brojnim medijima istakao curenje informacija i nespojive delatnosti sa policijskim poslom kao rizike od korupcije
   Istraživač BCBP Saša Đorđević je u razgovoru sa brojnim medijima istakao curenje informacija i nespojive delatnosti sa policijskim poslom kao rizike od korupcije
    „Prvi je curenje informacija iz MUP-a, a drugi je pitanje šta policajac može da radi po završetku radnog vremena. Ovi problemi se javljaju zbog toga što još nije zasnovan adekvatan sistem upravljanja ljudskim resursima, unutrašnja kontrola policije još nije dovoljno jaka, a prisutna je i politizacija policije. Ukoliko se reše ovi problemi, i ukoliko građani, ali i sami policajci počnu da veruju u svoje institucije odnosno u policiju, možemo doći do većeg procenta prijava o korupciji ne samo u policiji već i u ostalim organima državne uprave“, istakao je Đorđević.

   Šef Biroa za strateško planiranje u MUP-u Dražen Maravić smatra da nije moguće govoriti o izgradnji integriteta ako se prvo ne srede osnovni modeli policijskog rada. Kako je naveo, odsustvo standarda policijskog rada stvara milje u kome policajac može da bira da li da plati kartu u prevozu ili radi dodatni posao. On je naveo da je lični primer značajan jer od ličnog integriteta rukovodioca zavisi kako će se ponašati policajci kojima je on nadređen.

   Marijana Obradović iz Agencije za borbu protiv korupcije je istakla da je rad na jačanju integriteta i etike najslabija karika u sistemu borbe protiv korupcije. Ona je navela da dobro upravljanje procesima, odnosno sužavanje monopola nad donošenjem odluka smanjuje rizike od korupcije.

   Poslednji panel je obeležio dijalog OCD i policijskih sindikata sa predstavnicima Sektora unutrašnje kontrole policije
   Poslednji panel je obeležio dijalog OCD i policijskih sindikata sa predstavnicima Sektora unutrašnje kontrole policije
   Na prijave korupcije u policiji se ne reaguje adekvatno

   „Organizacije civilnog društva van Beograda nemaju kapacitete za borbu protiv korupcije u policiji. Za borbu protiv korupcije je neophodan kontinuitet, a za to je potrebna finansijska stabilnost i nezavisnost, što je vrlo teško postići. Građani u malim mestima se osećaju nemoćno, frustrirano i uplašeno kada se susretnu sa korupcijom“, istakao je Milan Stefanović iz niške organizacije PROTECTA.

   Izvršni direktor BCBP Predrag Petrović je ocenio da jačanje integriteta policije i povećanje bezbednosti građana predstavlja zajednički interes OCD i policijskih sindikata. Dejan Škorić iz Resurs centra iz Majdanpeka je ukazao na postojanje „plavog zida ćutnje“, koji predstavlja veliki problem za dokazivanje slučaja korupcije i ograničava istraživački rad organizacija civilnog društva, dok prema rečima Zorana Bašić iz Društva protiv korupcije iz Zrenjanina, policajci ne smeju da prijave korumpiranog kolegu jer „svako svakoga drži u šaci“. Kao jedan od problema u radu policije, Bašić je istakao činjenicu da se ne kontroliše suština policijskog rada, već samo forma, odnosno, prati se samo da li su ili nisu poslali izveštaj. Panelisti su na konferenciji predstavili slučajeve korupcije i kršenja zakona od strane pripadnika policije Zrenjanina, Majdanpeka i Niša. Ove studije slučajeva su objavljene u publikaciji BCBP.

   Nikša Nikodinović iz Policijskog sindikata Srbije je istakao da sindikati prijavljuju slučajeve korupcije za koje saznaja, a da kada prijava "ne prođe" reaguju saopštenjem i konferencijama za medije. On je naveo da su česte anonimne prijave korupcije u policiji i da se najveći broj njih odnosi na saobraćajnu i graničnu policiju. Saša Simić iz Sindikata srpske policije je istakao da je korupcija u policiji poniženje za profesiju i društvo u celini i da je loše zakonodavstvo dovelo do toga da su pojedinci u MUP-u prigrabili preveliku moć i uticaj. Kao jedan od mehanizama koje treba sprovesti radi efikasnije borbe protiv korupcije Milan Markovic iz Nezavisnog sindikata policije je naveo uvođenje sistemske kontrole i odgovornosti u MUP-u.  

   Konferencija je inicijativa zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji (PACS)“ i projekta „A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji“ koga sprovode BCBP, Novosadska novinarska škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •