•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Novinari žele više informacija o položaju žena u sektoru bezbednosti

  •  
  • Datum: 04. mart 2013.
   Razlike u bezbednosnim potrebama žena i muškaraca i izveštavanje o ženama zaposlenim u sektoru bezbednosti bile su najzanimljivije teme treninga za novinare koji je organizovao BCBP.

   Dijalog o značaju medija u formiranju javnog mnjenja o ulozi žena u društvu
   Dijalog o značaju medija u formiranju javnog mnjenja o ulozi žena u društvu
   Medijska slika žena u sektoru bezbednosti

   Naučna saradnica u Institutu društvenih nauka Jovanka Matić je sa učesnicima treninga diskutovala o nevidljivosti žena u sektoru bezbednosti, kao i na mestima odlučivanja. Ona je navela podatke koji govore da samo 6% vesti se bavi pitanjem rodne ravnopravnosti, dok 46% medijskih priloga osnažuje rodne stereotipe, a tek 6% njih ih ruši.

   „Važno je insistirati na normalizaciji prisustva žena u tradicionalno „muškim“ profesijama, institucijama bezbednosti između ostalog. Potrebno je senzibilisati muškarce za rodne teme. Još uvek nije izgrađena politika rodne bezbednosti, koja bi na odgovarajući način bila uključena u sektor bezbednosti“, istakla je Matić.

   Predavanje Džona Hesforda je veoma dobro ocenjeno od strane novinara
   Predavanje Džona Hesforda je veoma dobro ocenjeno od strane novinara
   Učešće žena u sistemu odbrane SAD

   Politički savetnik ambasade SAD u Srbiji Džon Hesford je govorio istorijatu položaja žena u američkoj vojsci, kao i postepenom povećanju vidljivosti njihove uloge.

   “Kada sam počeo svoju karijeru u avijaciji, svi piloti su bili muškarci. Ja sam bio optimističan prema ideji da se žene pridruže. Sada su sve pozicije u vojsci otvorene za žene, uključujući i pešadiju koja je bila najkonzervativnija. Ne postoje kvote, ali žene ipak imaju pristup svim pozicijama i to je veoma važno”, naveo je Hesford.

   On je takođe govorio o značaju dolaska žena na rukovodeće pozicije u vojsci za razbijanje raznih stereotipa, a istakao je i da seksualno uznemiravanje i dalje predstavlja veliki problem u vojsci.

   Razmena iskustva je dodatna vrednost treninga
   Razmena iskustva je dodatna vrednost treninga
   Razgovor novinara i predstavnika za medije

   Interaktivnu diskusiju novinara i osoba koje su zadužene za saradnju sa medijima u institucijama bezbednosti obeležila su pitanja o merama za podsticanje većeg uključivanja žena u oružanim snagama i na najvišim nivoima odlučivanja. Na primedbu novinara na tromost bezbednosnih sistema i nedovoljno brzo prosleđivanje  informacija predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Nikola Božinović i predstavnica Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Zorana Vučićević su naglasili da je neophodno da novinari blagovremeno podnesu sve zahteve. Sanja Savić iz Ministarstva odbrane i Ivana Marković iz Uprave carina su navele delove sistema u kojima je zastupljen veći broj žena, poput VMA i graničnih prelaza.

   Posetu graničnom prelazu obeležile su životne priče policajki
   Posetu graničnom prelazu obeležile su životne priče policajki
   Studijska poseta granici

   Na osnovu saznanja koja su stekli tokom treninga, novinari štampanih i elektronskih medija iz Beograda, Niša, Novog Sada, kao i Užica, Bečeja, Preševa i Kosovske Mitrovice će biti u prilici da naprave i objave medijski prilog i ostvare autorski honorar. Pored tema koje su otvorene tokom predavanja i diskusija u biblioteci BCBP novinari su kao veoma korisnu ocenili i studijsku posetu pograničnom prelazu Batrovci, gde su razgovarali sa ženama i muškarcima koji rade u graničnoj policiji i carini. Nakon što su se upoznali sa istorijatom prelaza koji je otvoren za saobraćaj od 1996. godine i iskustvima zaposlenih u radu sa žrtvama trgovine ljudima, ilegalnim imigrantima i različitim vrstama krijumčara, novinari su iskoristili priliku da obave intervjue sa policajkama. Na ovoj stranici ćete moći da pročitate i pogledate sve priloge koje polaznici treninga budu objavljeni na temu seminara. 

   Trening je održan uz podršku Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u okviru projekta „Podrškа sprovođenju NAP zа primenu Rezolucije 1325 u Srbiji - kа rodno odgovornom sektoru bezbednosti“.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •