•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Od politika EU do javnog zagovaranja

  •  
  • Datum: 08. novembar 2011.
   Održali smo četvrti seminar za stažiste 10. generacije

    

   U utorak, 8 novembra 2011. godine, istraživači Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) održali su četvrti obrazovni seminar za 10. generaciju stažista.

   Seminar je započeo razgovorom o Evropskoj uniji (EU) kao bezbednosom akteru. Marko Savković je govorio o spoljnoj i bezbednosnoj politici EU, a Saša Đorđević o saradnji država EU u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Kroz svoje prezentacije trudili su se da, između ostalog, ukažu na veliku razliku u kvalitetu saradnje država EU u ove dve grupe politika, što je bilo posebno značajno za stažiste. Razgovaralo se i o demokratskom deficitu u upravljanju organima EU, ali i o neizbežnoj temi - napretku Srbije u procesu evropskih integracija.

   U nastavku seminara, Jelena Radoman je predstavila stažistima projekat portala „Bezbednost na dlanu“, i razgovarala sa njima o javnom zastupanju, kao jednom od osnova delovanja nezavisnih istraživačkih instituta. Važnost javnog zastupanja je pokazala na zanimljivim primerima iz prakse, što je podstaklo stažiste da postave brojna pitanja. Posebno živa diskusija vodila se o skorašnjoj blokadi Filozofskog fakulteta i o tome da li su studenti u protestu uspeli da pridobiju javnost za svoje ideje.

   Kao i tokom prethodnog seminara, završni deo bio je posvećen prezentacijama istraživačkih projekata stažista. Stažisti Nemanja Radojević i Nikola Veselinović uradili su komparativnu analizu francuske, nemačke, američke, britanske i ruske strategije bezbednosti. Svojom efektnom prezentacijom izazvali su pozitivne komentare svojih kolega, ali i prisutnih istraživača. Zatim je stažistkinja Marina Tadić prezentovala svoj rad o prodaji vojne imovine u Srbiji, a svi prisutni su se složili da je tema, iako je nekoliko godina prošlo od usvajanja tzv. Master plana i dalje izuzetno aktuelna.

   Marina Tadić, stažistkinja BCBP

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •