•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Za kredibilan napredak u Poglavlju 24 Srbija mora da ispuni obećanja koja je sebi dala

  •  
  • Datum: 16. decembar 2019.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao je treći sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) i vladine Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 na temu revizije Akcionog plana za ovo poglavlje 16. decembra 2019. u Beogradu.

   Akcioni plan za Poglavlje 24 je glavni dokument koji usmerava rad Vlade Srbije na ispunjenju preporuka i zahteva EU vezanih za pitanja borbe protiv organizovanog kriminala, viza, migracija, Šengena, policijske i  pravosudne saradnje, i drugih oblasti.

   Koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 i članica Upravnog odbora BCBP Sonja Stojanović Gajić otvorila je sastanak i istakla da civilno društvo, na osnovu komentara Evropske komisije, ima dve glavne poruke: kredibilnost se meri time koliko se ispunjavaju obećanja koje sami dajemo, i koliko se resursa i vremena troši na sprovođenje reformi.

   Predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 Zoran Lazarov zahvalio se članicama NKEU na konstruktivnim komentarima na Akcioni plan, i osvrnuo na postignute rezultate.

   „Do sada je ispunjeno 62% aktivnosti. Predstojeći izbori neće uticati na naredne korake, naglasio je Lazarov.“

   Na pitanje Sene Marić iz Centra za evropske politike (CEP) o tome da li će tzv. track record tabele o postignutim rezultatima koje Srbija dostavlja EU postati dostupne javnosti, odgovoreno da to zavisi od Evropske komisije, i da njoj treba uputiti zahtev. Međutim, drugi učesnici diskusije koji dolaze iz civilnog društva ukazali su da Srbiju ništa ne sprečava da dokument učini javnim svojim građanima i građankama.

   Depolitizacije policije ostala je jedna od glavnih tema diskusije.

   „Potrebno je staviti u fokus konkretne  rezultate borbe protiv organizovanog  kriminala, za šta je ključno prelazno merilo koje se tiče integriteta i depolitizacije policije, kao i saradnja sa tužilaštvom,“ rekla je Stojanović Gajić.

   Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije (UTS) istakla je da je za ispunjenje prelaznog merila koje se tiče političkog uticaja na rad policije ključno je ne razdvajati aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde. Potrebu da se poglavlja 23 i 24 ne posmatraju odvojeno podvukla je i Jovana Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

   Izmene Akcionog plana za Poglavlje 24 u pojedinačnim oblastima bile su u fokusu zatvorenog dela sastanka. Učešće BIA u krivičnim istragama, izmene u oblasti azila i migracija, upravljanje granicama i rad na smanjenju korupcije na granici bile su neke od tema diskusije.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •