•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Tematska otvorena vrata u Pančevu o efikasnosti i pravičnosti u izvršnom postupku

  •  
  • Datum: 16. januar 2020.

   U Osnovnom sudu u Pančevu organizovana su tematska otvorena vrata posvećena pravičnosti i efikasnosti u izvršnom postupku i dilemama građana na ovu temu, 16. januara 2020. godine.

   Skup je otvorila predsednica Osnovnog suda u Pančevu Jasmina Petrović, koja je predstavila govornike i objasnila da je cilj događaja da se pravosuđe i njegovi izazovi približe građanima. Marija Branković iz Udruženja tužilaca Srbije je moderirala skupom.

   Sutkinja Osnovnog suda u Pančevu sa desetogodišnjim iskustvom Ivanka Blagojević fokusirala se na prošlogodišnje izmene pravnog okvira izvršenja i obezbeđenja. Sutkinja Blagojević je istakla da je zakonodavac promenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju hteo da omogući veću zaštitu prava građana, efikasniju primenu imperativnih normi i bolje poštovanje načela srazmernosti.

   Sutkinja Blagojević je objasnila učesnicima tribine razlike u nadležnostima sudova i javnih izvršitelja.

   „Predlog za izvršenje zaključuje sud. Pored toga, sud sprovodi izvršenja iz porodičnih odnosa. Aktuelna je tema kako obezbediti efikasnost i pravičnost izvršenja iz porodičnih odnosa koji su uvek diskutabilni, pogotovo oko predaje deteta, viđanja ili kontakta maloletne dece. Sredstva izvršenja jesu predaja maloletnog deteta, izricanje novčane kazne, izricanje kazne zatvora. U tom kontekstu, novčana kazna se ne može zameniti kaznom zatvora,” objasnila je Blagojević.

   Istraživač BCBP Saša Đorđević govorio je o tome kako civilno društvo pomaže građanima u pristupu pravdi. Objasnio je kako se osniva udruženje građana, i koje su neke od funkcija civilnog društva.

   „Za udruženje je potrebno najmanje troje ljudi koji žele da promene stvari nabolje. Nakon toga, potrebno je otići do APR-a da se registrujete. Pre toga moraju da se naprave određeni pravni akti, koje možete pronaći pretragom na internetu. U tom pravnom aktu napišete za šta se zalažete, koji je cilj vašeg delovanja, šta želite da promenite i gde vam je sedište. Ideja udruživanja jeste da se popravi nešto što ne valja u društvu,” rekao je Đorđević. 

   Istraživanje određenog problema iz različitih uglova, pružanje pravnih saveta i pomoći građanima u konkretnim situacijama, i stavljanje određenih tema na dnevni red medija neke su od funkcija civilnog društva, Đorđević je objasnio.

   Združena akcija Krov nad glavom  jedno je od udruženja koje pružaju direktnu pomoć građanima u situacijama prinudnog iseljenja.

   „Oni se bore protiv prisilnog iseljenja ljudi iz jedinog doma, koje nastaje upravo zbog različitih dugova. Tu se javljaju vrlo negativne i loše scene koje se prikazuju u medijima. U ’Krovu’ postoji 100 aktivista koji se bore da se ljudi ne isele iz svojih jedinih domova, i oni su uspeli do sada da spreče prinudno iseljenje iz oko 150 domova,” Đorđević je objasnio.

   Javni izvršitelj za područje Višeg suda u Pančevu i Privrednog suda u Pančevu Filip Stanković   napomenuo je da je još uvek rano govoriti o efektima novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Neke od boljih novina su dobrovoljno namirenje, elektronska oglasna tabla, i mogućnost elektronske prodaje.

   „Nisu još uvek svi podzakonski akti doneti koji treba da prate elektronsku prodaju ali to su javne licitacije, kao što su na portalima e-Bay ili Limundo. Omogućiće velikom broju ljudi da učestvuju, a veći broj učesnika će dovesti do više cene. Što više učesnika, što više ponuda, veća je cena. To odgovara i dužniku i poveriocu,” objasnio je Stanković.

   Sonja Pospan, viša pravna savetnica na USAID projektu vladavine prava, istakla je da je izvršenje ugovora i presuda „rak rana i bolna tema za većinu zemalja ovog dela sveta, od kojih su neke deo EU, i da se sa izvršnim predmetima jednako kao i Srbija bori i Slovenija”. USAID je svojim aktivnostima u oblasti izvršenja i obezbeđenja hteo da skrati trajanje izvršnog postupka, pojeftini postupak kroz elektronsko pravo i da se svi dokumenti potrebni za postupak izvršenja mogu dobiti na jedan klik, a ne na dopisivanje, zaključila je Pospan.

   Građane je zanimao način obračunavanja kamate, kao i pitanje pokretanja peticije protiv javnih izvršitelja, o čemu se vodila aktivna diskusija tokom događaja.

   U saradnji sa Osnovnim sudom u Pančevu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Projekat je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •