•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Razgovor o izazovima pravosuđa u Užicu

  •  
  • Datum: 18. decembar 2019.
   foto: TV 5
   foto: TV 5

   U Osnovnom sudu u Užicu organizovana su tematska otvorena vrata o tome zašto suđenja dugo traju, koji su izazovi pravosuđa i sa kojim problemima se susreću građani, 18. decembra 2019. godine.

   U diskusiji su učestvovali istraživač BCBP Saša Đorđević, Janković Branka, v.f. Predsednika Osnovnog suda u Užicu, Vera Gojković, sudija Osnovnog suda u Užicui Bojana Medenica, izvršna direktorka Transparentnosti Srbija.

   Govorilo se o rezultatima rada suda, statističkim podacima vezanim za rešene i nerešene predmete, kao i o predmetima koji se vode kao „stari“ i koji iz različitih razloga još uvek nisu rešeni. Razmotreno je i pitanje dužine trajanja sudskih postupaka, a bilo je reči i o negativnom publicitetu pravosuđa u javnosti, nepoverenju građana u rad pravosudnih organa, ali i merama koje Osnovni sud u Užicu preduzima radi efikasnijeg i bržeg okončanja sudskih postupaka.

   Dužina trajanja postupaka i dalje je jedan od najvećih problema pravosuđa u Srbiji. Učesnici diskusije složili su se da je potrebno objektivno i nepristrasno sagledati problem dugog trajanja postupaka i građanima vratiti poverenje u rad pravosudnih organa.

   U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Užicu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. Projekat je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •