•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Kako korupcija šteti zaposlenima u sistemu odbrane

  •  
  • Datum: 17. maj 2019.

   Poslednjih godina se sve češće javljaju medijski izveštaji o ljudima koji su napustili Vojsku Srbije ili Ministarstvo odbrane nezadovoljni uslovima rada nakon godina službe, a pored finansijskih uslova korupcija se pojavljuje kao jedan od uzroka. Razmena znanja o potencijalnim oblicima korupcije pri upravljanju ljudskim resursima u sistemu odbrane neophodnog za efikasan nadzor u ovoj oblasti i upoznavanje sa najboljim praksama iz Velike Britanije bila je tema radionice koju je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao 17. maja 2019. u Beogradu.

   Damir Ahmetović iz Centra za integritet u sektoru odbrane Ministarstva odbrane Norveške sa učesnicima je podelio koje su oblasti upravljanja ljudskim resursima posebno podložne rizicima od korupcije i kako korupcija utiče na zaposlene i na čitav sistem.

   Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima može ojačati integritet u sistemu odbrane ako se zapošljavanje vrši na osnovu stručnosti, etičnost nagrađuje, i postoje jasne granice sukoba interesa čije se prekoračenje kažnjava, Ahmetović je istakao.

   Posebna pažnja posvećena je oblicima korupcije koji se javljaju pri regrutovanju i napredovanju, naročito kada su u pitanju „osetljive“ pozicije u sistemu odbrane, a učesnici su diskutovali o mogućim rešenjima.

   Velika Britanija je među zemljama koje se uspešno bore sa ovim problemima, zahvaljujući čemu prednjači na listi zemalja sa visokim integritetom u sistemu odbrane u okviru Globalnog anti-korupcijskog indeksa odbrane. Vojni ataše Velike Britanije u Srbiji Nick Ilic predstavio je mehanizme za borbu protiv korupcije u upravljanju ljudskim resursima, kao i kako se štite uzbunjivači u sistemu odbrane Velike Britanije.

   Ilic je naglasio da je za uspeh vojske ključno da ima ljude sa pravim znanjem, veštinama i iskustvom u pravom trenutku i na pravom mestu. Međutim, podjednako je bitno da se uzmu u obzir njihove karijerne težnje i usklade sa potencijalom koji poseduju.

   Na radionici su učestvovali predstavnici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Republike Srbije, Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, organizacija civilnog društva i medija.

   Radionica je deo projekta “Zašto odlaze? - Rasvetljavanje veze između korupcije i zadržavanja zaposlenih u sistemu odbrane Srbije“ koji realizuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Transparentnost Srbija uz podršku Transparency International Defence and Security.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •