•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP kroz saradnju sa novinarima informiše građane o ulozi NATO-a u regionu

  •  
  • Datum: 01. februar 2019.

   Produbljivanje znanja i razmena mišljenja o ulozi koju NATO treba da ima u Srbiji i Zapadnom Balkanu obeležila je studijsku posetu istraživačkog tima Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i novinara Komandi združenih snaga NATO u Napulju koju je BCBP organizovao 30. januara - 1. februara 2019.

   Poseta je omogućila blisku saradnju između istraživačica sa ekspertizom u oblasti odbrane i saradnje sa NATO i novinara koji imaju pristup široj publici i uvid u teme koje interesuju građane Srbije.

   „Tokom studijske posete imali smo prilike da saznamo više o evoluciji NATO politika partnerstava i mehanizmima za izgradnju interoperabilnosti sa partnerskim zemljama, naročito o Konceptu operativnih sposobnosti i REGEX vežbama. Praktična vojna saradnja Srbije i NATO je tema o kojoj u javnosti ne postoje uvek tačni i provereni podaci, što otvara prostor za različite predrasude i tendenciozne interpretacije. Stoga BCBP nastoji da u svojim istraživanjima osvetli različite aspekte ove saradnje i oceni na koji način sistem odbrane može da ima koristi od nje”, istakla je istraživačica BCBP Katarina Đokić.

   Jedan od ciljeva posete bio je i jačanje saradnje između istraživača i novinara. Predstavnice BCBP su zajedno sa urednikom emisije Dozvolite Goranom Janićevićem i novinarem Blica Markom Taškovićem imali priliku da diskutuju sa predstavnicima Komande združenih snaga u Napulju o saradnji Srbije i NATO-a. Kako bi građani Srbije saznali najrelevantnije informacije, istraživačice BCBP su sa novinarima podelile ključne podatke, dok su novinari ukazali na teme koje bi privukle pažnju javnosti.

   „Značaj posete Evropskoj komandi združenih snaga NATO u Napulju je višestruka. U prijatnoj komunikaciji saznali smo šta najviše zanima zvaničnike NATO-a, predstavili interesovanja domaćih medija u vezi sa prisustvom i ulogom NATO-a na Balkanu, i sa istraživačima BCBP sa kojima imamo dugogodišnju uspešnu saradnju došli do veoma značajnih informacija za srpsku javnost. Tako je Blic prvi objavio mnoge do sada nepoznate pojedinosti u vezi sa ulaganjem NATO-a u projekat demilitarizacije Tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu. Zanimljivo je što taj projekat traje već tri godine i ove godine se završava, a tek sada je najšira javnost u prilici da sazna koji je njegov značaj,” istakao je novinar Blica Marko Tašković.

   Studijska poseta je organizovana u okviru projekta „Istraživanje najbolje moguće saradnje: kakvu ulogu treba da ima NATO u Srbiji i regionu?”, koji podržava Ambasada Velike Britanije u Beogradu. BCBP kroz ovaj projekat teži da doprinese unapređenju saradnje Srbije i NATO i pružanju kredibilnih informacija o aktivnostima NATO na Zapadnom Balkanu.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •