•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Borba protiv ekstremizma treba da bude usmerena na uzroke

  •  
  • Datum: 29. januar 2019.

   Na problem širenja ekstremizma na Zapadnom Balkanu treba da se utiče dugotrajnim merama koje su usmerene na temeljne uzroke poput nejednakosti, političke korupcije i stranog uticaja, istaknuto je na predstavljanju glavnih rezultata regionalnog izveštaja u okviru Zapadnobalkanskog foruma za istraživanje ekstremizma održanom 29. januara 2019 u Londonu.

   Izvršni direktor BCBP Predrag Petrovićpredstavio je nalaze izveštaja o Srbiji u kome su istraženi pokretači radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Srbiji. Razumevanja suštinskih uzroka nasilnog ekstremizma i još uvek nenasilnog ekstremizma u različitim delovima regiona, trendovi i šabloni radikalizacije, kao i preporuke kako se boriti protiv ovih problema bili su tema diskusije. Debata je uključila istraživače koji su angažovani u okviru projekta i koji su predstavili glavne nalaze, kao i  predstavnike britanskog parlamenta, međunarodne zajednice, akademske zajednice i civilnog društva.

   Izazovi koje su istraživači prepoznali kao zajedničke širom regiona su:

   • Teškoće u određivanju šta čini nenasilni ekstremizam, još uvek nenasilni ekstremizam i nasilni ekstremizam;
   • Potencijal stranih organizacija i aktera, koji uključuju članove grupa u dijaspori, religijskih fondacija i obrazovnih institucija, kao i radikalnih ideoloških aktera koje prati veliki broj ljudi, da na opasan način utiču na domaće ekstremističke pokrete;
   • Opasnost od „usamljenih vukova“ koji postanu poznati vlastima tek kada počine teroristički napad, koja je značajnija nego mogućnost da se nekadašnji borci vrate u domovinu sa željom da počine nasilje;
   • Procesi radikalizacije i diseminacije ekstremističkih narativa koji su se postepeno pomerili u manje vidljive onlajn prostore;
   • Transformacija iz nasilnog ka nenasilnom ekstremizmu (propaganda).

   U borbi protiv ekstremizma i radikalizacije u Srbiji istraživački tim BCBP preporučio je:

   • Dugoročne mere, koje su najznačajnije, namenjene poboljšanju ekonomske situacije u regionu i smanjenju siromaštva i političke korupcije u Srbiji, koje bi smanjile nejednakost i poboljšale jednake mogućnosti, što bi omogućilo građanima da bolje ispune sopstvene potrebe;
   • Srednjeročne mere koje uključuju poboljšanje veronauke i građanskog vaspitanja;
   • Kratkoročne mere koje uključuju poboljšanje u izveštavanju medija o Sandžaku i manjinskim zajednicama.

   Zapadnobalkanski forum za istraživanje ekstremizmaje istraživački projekat koji finansira Vlada Velike Britanije. Forum za istraživanje ekstremizma ispituje pokretače radikalizacije i nasilnog ekstremizma na zapadnom Balkanu - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •