•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Rizici od finansiranja terorizma i OCD u Srbiji

  •  
  • Datum: 01. novembar 2018.

   Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija je 1. novembra 2018. godine u Beogradu organizovala skup na kome je organizacijama civilnog društva (OCD) predstavljena Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

   Ovaj dokument je Vlada Republike Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, i u njemu su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou, a rađen je kroz pet radnih grupa - procena pretnji, procena ranjivosti nacionalnog sistema, procena ranjivosti finansijskog sistema, procena ranjivosti nefinansijskog sistema i procena rizika od finansiranja terorizma. Tekst Procene rizika nalazi se na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

   Pored upoznavanja OCD-a sa Nacionalnom procenom, ovaj skup je predstavljao i dobru priliku da 30 predstavnika OCD iznesu svoje mišljenje i istraživačke nalaze koje se odnose na nedostatke u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma. Formulisan je niz preporuka u tom pogledu. Najpre, neophodna je bolja koordinacija svih državnih organa koji učestvuju u borbi protiv pranja novca. To se može postići putem formiranja Koordinacionog tela na nacionalnom nivou, koje bi između ostalog pratilo saradnju i koordinaciju poslova nadležnih organa koji se vrše u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sprovođenje plana aktivnosti u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma te bi najmanje jednom godišnje analiziralo efikasnost i delotvornosti sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma. Potom, važno je unaprediti baze podataka kroz njihovo povezivanje, centralizaciju i umrežavanje kao i uvođenje jedinstvene evidencije za predmete pranja novca i finansiranja terorizma.

   Treće, veoma je važno jačati specifična znanja neophodna učesnicima koji su deo sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma a posebno u pogledu obuka na polјu proaktivnih istraga, upotrebe zakonskih instrumenata za oduzimanje imovine i u drugim oblastima koje su značajne za uspešno procesuiranje i presuđivanje u predmetima pranja novca. Pored toga potrebno je ojačati i kadrovske kapacitete. Četvrto, za uspešnu prevenciju i borbu protiv finansiranja terorizma neophodno je unapređenje unutrašnje i međunarodne saradnje zaklјučivanjem potrebnih sporazuma. Konačno, kako bi se izbegle moguće zloupotrebe mera i instrumenata borbe protiv finansiranja terorizma potrebno je da OCD rade monitoring politika i mera u ovim oblastima.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •