•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Uticaj organizacija civilnog društva na pregovore o Poglavlju 24

  •  
  • Datum: 23. april 2018.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) obeležio je četiri godine rada održavanjem Pete Plenarne sednice 23. aprila 2018. godine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Na sednici se okupilo preko sto pedeset zvaničnika na najvišem državnom nivou, predstavnika diplomatskog kora, civilnog društva, novinarskih i medijskih udruženja i ostalih zainteresovanih aktera.

   Na Plenarnoj sednici predstavljeni su rezultati rada koji su postignuti u prethodnih godinu dana. Ove godine je poseban fokus bio na Izveštaju o napretku Srbije u procesu integracije u Evropsku uniju koji je izašao u aprilu 2018. godine. Teme sednice su takođe bili napredak Srbije u Poglavlju 23 i promena Ustava i sloboda govora i sloboda medija.

   Sednicu su svojim uvodnim obraćanjima otvorili, Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije, Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne Skupštine Republike Srbije, Sem Fabrizi, šef Delegacije EU u Srbiji, Norbert Beckmann-Dierkes, direktor Fondacije Konrad Adenauer i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU.

   Savetnica za medije predsednika Republike Suzana Vasiljević saopštila je da je izrada nove Medijske strategije obustavljena i da je potrebno formirati novu Radnu Grupu koja će raditi na izradi strategije. Predstavnici medija i medijskih udruženja su izrazili sumnje u navode koji su izneli predstavnici državne vlasti i izneli mišljenje da je Izveštaj EU na pravom tragu stvarne situacije u Srbiji u oblasti slobode izražavanja i medija. Predstavnici Delegacije EU u Srbiji podsetili su da je sloboda izražavanja i medija jedan od osnovnih principa EU i da je zbog toga zabrinjavajuća ocena koju je EU iznela u svom Izveštaju o napretku Srbije.

   Pored BCBP, koji je koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 24, članovi Radne grupe su i Beogradski centar za ljudska prava, Centar za evropske politike, Centar za istraživanje javnih politika, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, Centar za razvoj građanskog društva Protecta, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Društvo sudija Srbije, Grupa 484, Južne vesti, Praxis, Udruženje tužilaca Srbije i Viktimološko društvo Srbije. Pored nevladinih organizacija u užem smislu, u Radnoj grupi predstavljena su i dva strukovna udruženja, kao i dve novinarske organizacije. Kad je reč o teritorijalnoj rasprostranjenosti, pored organizacija iz Beograda, u radu Radne grupe za poglavlje 24 učestvuju i dve organizacije iz unutrašnjosti.

   Tokom 2017. godine održane su radna sednica o Prvom šestomesečnom izveštaju o ispunjenosti AP 24 za period jul-decembar 2016. godine, radna sednica o Prvom šestomesečnom izveštaju o ispunjenosti AP 24 za prvu polovinu 2017. godine i radni sastanak o rizicima od finansiranja terorizma koji proističu iz neprofitnog sektora.

   Na osnovu predloga organizacija građanskog društva, postignut je napredak kada je reč o praćenju i izveštavanju o ispunjenosti aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 24. Podržan je predlog da Pregovaračka grupa za Pravdu, slobodu i bezbednost najmanje dva puta godišnje obaveštava javnost o stepenu ispunjenosti mera iz Akcionog plana za poglavlje 24. Izveštavanje će se sprovoditi na svakih 6 meseci, početkom godine za prethodnih 6 meseci i u septembru. Polugodišnji izveštaji ujedno su dostavljani i EK, a biće dostupni javnosti preko sajta MUP-a.

   Dodatno, ali za samo neke od aktivnosti, omogućeno je učešće predstavnika organizacija građanskog društva u sprovođenju konkretnih mera tamo gde su one eksplicitno pomenute. Sa druge strane, učešće civilnog društva u izveštavanju omogućeno je kroz redovne konsultativne sastanke sa Pregovaračkom grupom koje će se, prema usvojenom predlogu građanskog društva, organizovati pre objavljivanja šestomesečnih izveštaja o ispunjenosti AP 24. Mišljenja OCD-a biće uzeta u obzir prilikom izrade ovih polugodišnjih izveštaja. Dodatno, utvrđena je potreba i da se organizuju posebni, tematski sastanci.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •