•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Učešće lokalnih aktera neophodno za uspešno rešavanje krize

  •  
  • Datum: 17. oktobar 2018.

   Evropska unija se pomerila ka pragmatičnijem pristupu i poboljšala kapacitete za odgovor na krizu, ali je potrebno da brže uči na osnovu uspeha i neuspeha, zaključeno je na akademskom događaju održanom u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma 17. oktobra 2018. Učesnici su se složili da lokalno treba uključiti na različitim nivoima, ali uz preispitivanje toga šta koncept „lokalnog“ znači.

   „Termin ’lokalno’ je postao ključna reč u političkim i akademskim krugovima poslednjih godina, sa fokusom na lokalno učešće, lokalni legitimitet itd. Ali gde i šta je „lokalno,“ i kako mu pristupaju oni koji dolaze od spolja?" istakao je Rodžer Mak Ginti, profesor na Durham univerzitetu.

   Glavni fokus EU je bio na institucionalnoj izgradnji, izgradnji kapaciteta i kratkoročnoj bezbednosti, umesto pružanja dugoročnih rezultata i stabilnosti, istakla je viša istraživačica Norveškog instituta za međunarodne odnose (NUPI) Pernile Riker. Međutim, dela su pokazala da je EU voljna da se prilagodi, dodala je Riker.

   Morten Boas (NUPI) takođe je upozorio da EU mora prestati da koristi pristup sa vrha prema dole. Mora da pronađe bolji način prenošenja znanja sa terena u Brisel, rekao je Boas na zatvaranju akademskog događaja.

   Pogledajte snimke prvog i drugog dela događaja.

   Posle događaja, mladi istraživači imali su priliku da razgovaraju o svojim karijerama i dobiju savete iskusnijih kolega tokom Method Cafe-a.

   Događaj je organizovan u okviru projekta EUNPACK, koji je dobio sredstva iz programa Horizont 2020 Evropske unije u okviru ugovora o grantu br.:  693337. Sadržaj odražava isključivo stavove autora, i Evropska komisija nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •