•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Pojačati unutrašnju kontrolu policije

  •  
  • Datum: 28. jun 2018.

   Potrebno je unaprediti dijalog između civilnog društva i državnih institucija kako bi se formulisala što bolja migraciona politika Srbije, zaključeno je na tematskom sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i Pregovaračke grupe za pravdu, slobodu i bezbednost u oblasti azila i migracija, koji je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao 28. juna 2018. godine u Beogradu. 

   Članice Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 su na tematskom sastanku predstavile i obrazložile komentare na nacrt revidiranog Akcionog plana za ovo poglavlje u delu koji se tiče azila, migracija i zaštite granice. Prethodno su članice pismenim putem poslale komentare Pregovaračkoj grupi.

   Članice su ukazale u komentarima da nedostaju ciljevi ili aktivnosti za tri prelazna merila koja su uvedena kako bi se osiguralo da reforme proizvode rezultate i to u oblastima krijumčarenja ljudi, operativne nezavisnosti policije i zaštite žrtava trgovine ljudima.  

   „Potrebno je ova prelazna merila pretočiti u ciljeve i aktivnosti u Akcionom planu za Poglavlje 24 i dodati pregled dostignutog nivou reforme policije u skladu sa preporukom Evropske unije o profesionalizaciji policije i racionalizacije njene strukture u cilju unapređenja rada policije”, zaključeno je u komentarima Radne grupe Konventa za Poglavlje 24.

   Predstavnica Pregovaračke grupe za pravdu, slobodu i bezbednost Jelena Bujaković iz Ministarstva unutrašnjih poslova istakla je da su svi komentari dobrodošli, a pripremljeni su i odgovori na sugestije civilnog društva koji će biti naknadno dostavljeni.

   Istraživač BCBP Saša Đorđević istakao je da zaokruživanje pravnog okvira rada Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova preduslov za unapređenje borbe protiv korupcije na granici.

   „Neophodno je da ministar unutrašnjih poslova usvoji podzakonske propise o vršenju unutrašnje kontrole, primeni testa integriteta, analizi rizika od korupcije, proveriimovnog stanja i bezbednosne provere drugog i trećeg nivoa u Ministarstvu unutrašnjih poslova,” naglasio je Đorđević.

    

   Uspešna borba protiv korupcije u graničnoj policije zahteva i strukturnu reorganizaciju, popunjavanje kadrova i tehničko opremanje i usavršavanje Sektora unutrašnje kontrole, istakao je Đorđević.

   „Organizaciona struktura i tehnička opremljenost Sektora unutrašnje kontrole mora da zadovoljava i omogućava nesmetano vršenje kontrole i nadzora granične policije. U Sektoru unutrašnje kontrole ne radi 127 osoba, što bi bilo u skladu sa sistematizacijom radnih mesta. Potrebno je usvojiti i primeti Plan integriteta za Upravu granične policije koji prema evidenciji Agencije za borbu protiv korupcije još uvek ne postoji," rekao je Đorđević.  

   Đorđević je pomenuo da za prevenciju korupcije u graničnoj policiji Sektor unutrašnje kontrole mora redovno da sprovodi nadzorne poslove i da vrši adminstrativne kontrole graničnih prelaza za drumski saobraćaj u Srbiji. Poseban fokus preventivnih aktivnosti bi trebalo da bude na mladim graničnim policajcima.

   Na sastanku su pored BCBP kao koordinatora Radne grupe NKEU za Poglavlje 24  komentare na revidirani Akcioni plan za Poglavlje 24 predstavili i Beogradski centar za ljudska prava, Centar za istraživanje javnih politika i Grupa 484.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •