•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Borba protiv finansiranja terorizma ne sme da ugrozi pravo na udruživanje

  •  
  • Datum: 21. novembar 2017.

   Kontrola finansiranja neprofitnih organizacija je jedna od obaveza Republike Srbije u borbi protiv terorizma, ali ona ne sme da ugrozi demokratsko pravo na udruživanje i delovanje, zaključak je sastanka koji su organizovali Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), YUCOM i ISAC Fond, u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), 21. novembra u Palati "Srbija".

   Skup je organizovan radi upoznavanja sa mogućim rizicima zloupotrebe neprofitnog sektora od strane terorističkih organizacija. Učesnici sastanka su se složili da je potrebno izvršiti analizu celog sektora, ali i da ne treba posmatrati celokupan sektor kao rizičan, i da se treba fokusirati samo na organizacije podložne zloupotrebi.

   Temu finansiranja terorizma koji može proisteći iz neprofitnog sektora je važna i iz aspekta demokratije i iz aspekta bezbednosti, naglasila je direktorka BCBP Sonja Strojanović Gajić.

   "Ovo pitanje se tiče civilnog sektora u najširem smislu, dakle i neprofitnih organizacija, verskih grupe, zadužbina, sportska udruženja. Zato imamo dijalog, da bismo našli pravu meru, kako da znamo gde se rizici stvarno nalaze, podvukla je Stojanović Gajić.

   Važnost sastanka takođe je naglasila i Danijela Maletić, pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca.

   "Cilj ovog sastanka je širenje svesti o mogućoj zloupotrebi nevladinih organizacija za finansiranje terorizma. Za razliku od ostalih suseda, samo Srbija i Slovenija se nalaze u petom krugu MANIVAL evaluacijeˮ, dodala je Maleti'.

   Đorđije Vujičić, rukovodilac Grupe za sprečavanje finansiranja teorizma Uprave za sprečavanje pranja novca, predstavio je tipične izazove i modalitet finansiranja terorizma kroz delatnosti neprofitnog sektora, predstavio je ključne preporuke iz izveštaja Komiteta MANIVAL i obrazložio moguće pravce otklanjanja rizika.

   "Neophodno je izvršiti formalnu analizu aktivnosti, obima i ranjivosti neprofitnog sektora od rizika finansiranja terorizma, sprovesti adekvatan program za podizanje svesti o rizicima finansiranja terorizma i ustanoviti javne procedure za delotvornu kontrolu", naglasio je Vujičić.

   Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, govorila je o uticaju zakonodavstva o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma na okruženje za delovanje građanskog društva, istakavši najbolje i najlošije prakse iz EU.

   "Prednost treba dati postojećem okviru u odnosu na nove mere. Normativni okvir koji treba da spreči finansiranje terorizma iz neprofitnog sektora često ne uvažava heterogenost načina delovanja organizacija civilnog društva. Zato je važno oformiti što širi i participativniji dialogˮ, zaključila je Selaković. 

   Učesnici sastanka su se saglasili da je dobro što je započeo razgovor o ovoj temi, ali da je neophodno direktnije uključiti organizacije civilnog društva iz lokalnih sredina u razmatranje ovog važnog pitanja.

   Najavljeno je i da će se bliska saradnja institucija i neprofitnih organizacija nastaviti, kao i da će do kraja godine biti objavljena publikacija o rizicima od finansiranja terorizma koji potiču iz neprofitnog sektora. Takođe, do kraja godine, Narodna skupština bi trebalo da usvoji nova zakonska rešenja za sprečavanje pranja novca i finansiranju terorizma. 

   Pisanju teksta doprineli su stažisti BCBP SLađana Ćurčić i Aleksandar Golubović.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •