•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Transparentnost u radu i dijalog sa građanima ključ za izgradnju integriteta policije

  •  
  • Datum: 23. mart 2017.

   Transparentnost u radu i istovremena otvorenost prema predlozima organizacija civilnog društva su ključni koraci ka izgradnji integriteta policije, zaključak skupa regionalne mreže POINTPULS održanog 23. marta 2017. u Prištini.

   Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da više od polovine građana smatra da organizacije civilnog društva (OCD) treba da učestvuju u borbi protiv korupcije, aktivno ili u saradnji sa državnim organima, istaknuto je na skupu.

   Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Vladimir Erceg je kao primer direktnog uticaja na javne politike naveo prihvatanje komentara BCBP prilikom usvajanja Zakona o policiji i doprinos BCBP poboljšanju transparentnosti javnih nabavki u sektoru bezbednosti.

   "Na osnovu predloga BCBP, opseg parlamentarnog nadzora nad radom policije je značajno poboljšan, a pomoću internet portala Crvene zastavice, koji je BCBP nedavno pokrenuo, potencijalno štetne nabavke je sada lako pronaći . Ovo su direktni rezultati inicijative civilnog društva", naglasio je Erceg.

   Kao jedan od najvećih problema saradnje između OCD i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Erceg  je istakao politizaciju bezbednosnog sektora.

   “Posledica rastuće instrumentalizacije policije u Srbiji je činjenica da je MUP nedavno počeo da tretira nalaze i preporuke BCBP kao zlonamerne kritike. Ovo komplikuje našu komunikaciju sa Ministarstvom, a posledica je da se organizacija sve više obraća javnosti kako bi uticala na promene politika”, naveo je Erceg.  

   Publika je na skupu informisana o izazovima sa kojima se suočavaju OCD prilikom nadzora integriteta u policiji. Učesnici konferencije su istakli da je najveći problem otežan pristup informacijama od javnog značaja, neophodnim za sprovođenje naučnih istraživanja. Naglasili su da organizacije moraju biti objektivne prema sektoru bezbednosti i da u isto vreme moraju da grade partnerstki odnos sa njim.

   Na konferenciji je pored BCBP učestvovalo još pet organizacija iz regiona okupljenih u mrežu POINTPULS sa ciljem unapređenja integriteta policije i zagovaranja politika usmerenih na suzbijanje korupcije u policiji na Zapadnom Balkanu.

   Konferencija je deo projekta „Puls integriteta i poverenja u policije na Zapadnom Balkanu: POINTPULS“. Projekat podržava Evropska unija kroz program „Podsticanje civilnog društva“ za mreže organizacija civilnog društva u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •