•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Neophodno unaprediti Pregovaračku poziciju za poglavlje 24

  •  
  • Datum: 13. maj 2016.
   Potrebna je veća usklađenost i preciznost Pregovaračke pozicije kao i veća transparentnost i inkluzivnost procesa pregovora o članstvu Srbije u EU, istaknuto na sastanku OCD i poslanika.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je u ime Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji predstavio Odboru za evropske integracije ključne preporuke za unapređenje Pregovaračke pozicije za poglavlje 24 na sastanku održanom 12. maja 2016. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

   Veća transparentnost pregovora, uključivanje OCD za komentare na predloge mera iz Akcionih planova, usklađivanje aktivnosti na sprovođenju strateškog pristupa borbi protiv kriminala, kao i preciznije mere, rokovi i indikatori za sprovođenje reforme policije su ključne preporuke Radne grupe NKEU za unapređenje Pregovaračke pozicije za poglavlje 24

   „Za nas je vrlo važno da pregovaračka pozicija bude usvojena i da Srbija što pre počne da sprovodi promene predviđene Akcionim planom za poglavlje 24. Pored toga, važno nam je da ovaj proces u potpunosti bude otvoren za OCD i građane i na tome ćemo insistirati i u nastavku procesa pridruživanja“, istakla je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić.

   Postojeći saziv Odbora za evropske integracije na sednici koja će biti održana 13. maja 2016. godine će odlučivati o pregovaračkoj poziciji za poglavlje 24, ali i sugestijama civilnog društva na predloženi dokument.

   Na sastanku nisu bili prisutni predstavnici vladajuće većine. Međutim, prisutni predstavnici Odbora su se založili da, zbog kontinuiteta u radu, Radna grupa NKEU za poglavlje 24 svoj rad predstavi i novom sazivu Skupštine, u kome će se naći više od polovine novih poslanika.

   Postojeći saziv Odbora za evropske integracije je na sednici održanoj 13. maja 2016. godine odlučio da se ne izjasni o sugestijama civilnog društva na predloženi dokument. Ova odluka je doneta u konsultaciji sa predstavnicima Vlade I Pregovaračkog tima.

    

   Izveštaju doprinela istraživačica-pravnica BCBP Sofija Mandić

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •