•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Predstavljanje civilnih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za učešće u mirovnim operacijama

  •  
  • Datum: 21. oktobar 2014.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizovao je 21. oktobra 2014. godine prezentaciju nacionalnih nalaza mapirajuće studije civilnih kapaciteta za mirovne operacije.

   Međunarodnoj delegaciji istraživač BCBP Marko Milošević i Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije iz Hrvatske su predstavili istraživačke nalaze iz svojih zemalja i regionalnu perspektivu. Predstavljeni su i ciljevi regionalno projekta na temu izgradnje civilnih kapaciteta i logika intervencije, sa naglaskom na partnerstvu sa državom.

   Prezentaciji su prisustvovali predstavnik Generalnog Sekretarijata UN i šef kancelarije u Beogradu Piter Due, Maniša Doig  iz Kancelarije UN u Beogradu, Oliver Ulih iz Odeljenje za mirovne operacije UN DPKO, Adam Smit iz Međunarodnog instituta za mir kao i Iva Savić iz Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi SEESAC.

   Predstavnici UN su prepoznali značaj civilnih kapaciteta i šta to zemlje Zapadnog Balkana, kao postkonfliktne zemlje, imaju novo da ponude. Najveći značaj je dat civilnim operacijama UN, dok su civilne operacije EU razmatrane jedino u kontekstu Hrvatske i učešća njenih policajaca.

   Naglašeno je da je UN razmatrao probleme vojnih operacija na sastanku u Beogradu, a da je studija o civilnim kapacitetima kvalitativni iskorak ka novim izazovima kojima će se UN temeljnije u budućnosti baviti.

   Predložena je dalja saradnja na ovom polju, a prepoznat je i doprinos BCBP i regionalnih partnera u projektu Providing for Peacekeeping koji vodi Međunarodni institut za mir (International Peace Institute).

   Prezentacija je održana na marigini događaja Being a Peacekeeper koji su Ujedinjene nacije organizovale zajedno sa Vladom Srbije od 20. do 21. oktobra u Beogradu.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •