•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Mreža POINTPULSE počela rad na unapređenju integriteta policija Zapadnog Balkana

  •  
  • Datum: 26. februar 2015.
   Sve zajedničke aktivnosti regionalne mreže POINTPULSE imaju za cilj da doprinesu jačanju poverenja građana u organe za sprovođenje zakona na Zapadnom Balkanu, kroz borbu protiv korupcije u policiji i promovisanje odgovornosti policije.

   Mrežu POINTPULSE čini pet organizacija sa Zapadnog Balkana
   Mrežu POINTPULSE čini pet organizacija sa Zapadnog Balkana
   Prva zajednička radionica mreže organizacija građanskog društva Puls integriteta i poverenja u policiju na Zapadnom Balkanu (POINTPULSE) održana je 26. i 27. februara u Beogradu.

   Razmatrani su unutrašnji i spoljašnji faktori koji mogu da utiču na uspeh zajedničkog projekta, utvrđeni prioriteti u zajedničkom radu, platforma za javno zastupanje i kalendar aktivnosti za predstojeći period.  

   Regionalnu mrežu POINTPULSE je inicirao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) a članovi su i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN) iz Beograda, Centar za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva, Institut Alternativa (IA) iz Podgorice i Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) iz Prištine. 

   POINTPULSE mreža će predloge praktičnih politika zasnovati na analizi stanja u institucijama i regionalnom istraživanju javnog mnjenja
   POINTPULSE mreža će predloge praktičnih politika zasnovati na analizi stanja u institucijama i regionalnom istraživanju javnog mnjenja
   Pet organizacija će zajedno razviti jedinstvenu metodologiju za praćenje integriteta u policijama na Zapadnom Balkanu, koja ima za cilj da ukaže na sistemske i institucionalne izazove za borbu protiv korupcije u organima za sprovođenje zakona u regionu. U okviru zajedničkog projekta biće sprovedena i istraživanja javnog mnjenja u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. o stavovima građana na temu korupcije u policiji. Ovi podaci će pružiti uvid u probleme sa kojima se građani i građanke susreću u svakodnevnom kontaktu sa organima reda i koje vide kao najznačajnije za nizak nivo poverenja koje imaju u ovu instituciju.

    

   Poslednjeg dana radionice organizovana je tribina o odgovornosti u radu policije na kojoj su predstavnici organizacija članica mreže POINTPULSE predstavili trenutne probleme sa kojima se susreću zemlje regiona kada je reč o borbi protiv korupcije u policiji, kao i o povećanju integriteta i odgovornosti ovih bezbednosnih institucija.

   Projekat podržava Evropska unija kroz program "Podsticanje civilnog društva" (engl. Civil Society Facility) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) EuropeAid/136-034/C/ACT/Multi. Za sadržaj projekta odgovoran je isključivo BCBP i stavovi iskazani nisu nužno stavovi EU. Aktivnosti u okviru projekta možete i da pratite putem tvitera: #BalkanCops i #POINTPULSE.
    
   Cilj POINTPULSE mreže je unapeđenje integriteta policija Zapadnog Balkana kroz borbu protiv korupcije u policiji i promovisanje odgovornosti
   Cilj POINTPULSE mreže je unapeđenje integriteta policija Zapadnog Balkana kroz borbu protiv korupcije u policiji i promovisanje odgovornosti
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •