•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Članstvo BCBP u Zajedničkom konsultativnom odboru

  •  
  • Datum: 20. maj 2014.
   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić dobila je najveći broj glasova za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru u prioritetnoj oblasti Vladavina prava.

   "Kao predstavnica građanskog društva Srbije nadam se da ću uspeti da pokažem da je građansko društvo kompetentan akter u pristupanju Srbije Evropskoj uniji, ali i da u direktnom dijalogu sa državama članicama ukažem na sistemske probleme u oblasti vladavine prava u Srbiji. Pozivam sve organizacije koje se bave pitanjima iz ove oblasti da mi se obrate sa konkretnim predlozima i temama koje bi mogle da se otvore u radu odbora", istakla je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić.

   Za ukupno 15 kandidata u tri prioritetne oblasti je glasalo 402 organizacije civilnog društva. U prioritetnoj oblasti Vladavina prava, direktorka BCBP je dobila najveći broj glasova.

   Detaljnije rezultate glasanja možete pogledati na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) se zahvaljuje svim organizacijama civilnog društva koje su poslale svoj glas za Sonju Stojanović Gajić i na taj način omogućile BCBP da doprinese značajnijem učešću građanskog društva u procesu donošenja odluka na evropskom nivou.

   Nakon isteka roka za uvid u dokumentaciju vezanu za glasanje, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom će predložiti Vladi Republike Srbije tri kandidata sa najvećim brojem glasova iz svake prioritetne oblasti za imenovanje za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru.

   Zajednički konsultativni odbor (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee - JCC) okuplja predstavnike Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnike socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. Ovaj mehanizam će doprineti učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka na evropskom nivou, kao i transferu evropskih vrednosti i njihovoj promociji u Srbiji. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •