•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Istraživački projekti u fokusu drugog seminara za XIV generaciju BCBP stažista

  •  
  • Datum: 29. oktobar 2013.
   Osnovne istraživačke tehnike, proces istraživanja javnog mnjenja i problem korupcije u policiji bile su teme drugog seminara za XIV generaciju BCBP stažista.

   Na seminaru za stažiste održanom u biblioteci BCBP diskutovalo se o metodologiji, načinima i tehnikama istraživanja, ali i različitim formama predstavljanja istraživačkih nalaza tink-tenk organizacija.

   Izvršni direktor BCBP Predrag Petrović objasnio je proces istraživanja i osnovne metode prikupljanja podataka. Stažistima je ukazano na značaj preciznog definisanja problema, predmeta i cilja istraživanja i postavljanja hipoteze. Na konkretnim primerima su bolje upoznati sa procesom pisanja i realizacije istraživačkih projekata.

   O istraživanjima javnog mnjenja stažistima je govorila istraživačica BCBP Katarina Đokić. Kako se istraživanje sprovodi, ona je pokazala kroz analizu osnovnih faza: dizajn istraživanja, izrada upitnika, terensko istraživanje i unos, obrada i analiza podataka. Kako sve to izgleda prilikom realizacije objasnio je istraživač BCBP Marko Milošević. On je na primeru istraživanja javnog mnjenja o percepciji bezbednosti ukazao na moguće probleme tokom sprovođenja istraživanja, kao i na načine kako analizirati i ukrštati prikupljene podatke.

   Šta sve predstavlja korupciju u policiji i kako nastaje korumpirani policajac bile su glavne teme o kojima je govorio istraživač BCBP Saša Đorđević. On je stažistima objasnio uzroke koruptivnih aktivnosti u policiji i predstavio rezultate istraživanja o korupciji u policiji. Nakon predavanja stažisti su odabrali istraživačke teme.

   Stažisti su stečena znanja o izradi projekata i praktičnim pitanjima vezanim za istraživanje i načine realizacije istraživanja javnog mnjenja ocenili kao veoma korisna.

   „Tokom seminara razjasnila sam brojne nedoumice vezane za istraživački rad koji treba da napišem do kraja stažiranja. Sada mi je jasnije na koji način da pristupim temi istraživanja i koje sve forme predstavljanja nalaza postoje“, rekla je Aleksandra Đorđević, stažistkinja XIV generacije.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •