•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Opada podrška građana Srbije evroatlantskim integracijama

  •  
  • Datum: 17. oktobar 2012.
   Predstavljanje prvog dela nalaza istraživanja javnog mnjenja „Građani Srbije o bezbednosti " izazvalo je veliku medijsku pažnju i brojne priloge na ovu temu.
   Predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, autor fotografije „Medija centar Beograd"
   Predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, autor fotografije „Medija centar Beograd"

   Sve je manja podrška građana Srbije za ulazak u EU i sve više ljudi se protivi učlanjenju u NATO, dok je Rusija sve omiljenija, a vojna neutralnost najpoželjniji okvir bezbednosne saradnje - pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku obavljeno tokom septembra 2012. godine.

    
   "Podrška ulasku Srbije u EU opada i za tu opciju je sada 47 odsto građana. Pad evroentuzijazma i porast evroskepticizma u Srbiji posledica percepcije uslovljavanja daljeg napretka ka EU i odgovora vladajućih političara, od kojih se u poslednjih mesec dana uglavnom čuju samo negativne izjave o EU" izjavila je direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić na predstavljanju rezutata istraživanja. 
    
   Najveće protivljenje evrointegracijama i najmanji nivo podrške ulasku u EU iskazuje mlada populacija, budući da su ispitanici u starosnoj grupi od 18 do 29 godina u 40,9 odsto slučajeva rekli da su za, a u 41,5 odsto protiv ulaska u EU.
    
   "Taj fenomen je posledica činjenice da je reč o generaciji koja je veći deo života provela u posttranzicionoj Srbiji, tako da se ne seća 90-ih, a da, istovremeno, ne vidi jasno perspektivu i bolju budućnost u EU", istakla je Stojanović Gajić.
    
   Građani kao najveće spoljopolitičke prijatelje Srbije prepoznaju: Rusiju, Grčku i Kinu, a kao najveće pretnje: SAD, Nemačku i Albaniju.
    
   Kada je reč o odnosu građana prema ulasku Srbije u NATO, rezultati nedvosmisleno ukazuju da je ubedljiva većina protiv, čak 65 odsto, dok pridruživanje Alijansi podržava svega 14 odsto ispitanih. Saradnik BCBP Zoran Krstić objasnio je da je stav prema NATO negativan iz mnogo razloga - pre svega zato što je prepoznat kao najveća spoljna bezbednosna pretnja Srbiji i pretnja nacionalnom identitetu.
    
   "Ipak, građani Srbije predominantno žele vojnu neutralnost - 44 odsto", zaključio je Krstić.
    
   Istraživanje je osmislio istraživački tim BCBP sa ciljem da ponudi odgovore na brojne bezbednosne teme sa kojima se susreće najšira javnost u Srbiji, poput odnosa prema statusu Kosova.
    
   Da nezavisnost Kosova ne treba priznati ni po koju cenu smatra 62 odsto građana, a mišljenje da nezavisnost Kosova treba priznati ako to vodi članstvu u EU ima 11 odsto ispitanika, dok devet odsto smatra da bi Srbija trebalo odmah da prizna nezavisno Kosovo. 
    
   Terensko istraživanje obavio je CeSID u periodu između  18. i 25. septembra 2012. godine na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. Sprovedeno je na reprezentativnom uzorku od 1203 punoletne osobe.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •