•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Preuzmite komentare Nacrta zakona o privatnom obezbeđenju i Nacrta zakona o detektivskim poslovima

  •  
  • Datum: 19. novembar 2010.

   Srbija ima ponovo šansu da normativno uredi privatni sektor bezbednosti. Naime, stručni tim Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) je u saradnji sa Udruženjem privatnog obezbeđenja pri Privrednoj komori Srbije (UPO) izradio Nacrt zakona o privatnom obezbeđenju i Nacrt zakona o detektivskim poslovima. Rečene institucije su nacrte zakona učinile dostupne javnosti krajem oktobra 2010. godine, a početkom novembra organizovanjem serije okruglih stolova je otpočela stručna javna rasprava koja je još uvek u toku.

   Tekst koji sledi je nastojanje istraživača i saradnika BCBP da putem komentara na nacrte zakona o privatnom obezbeđenju daju doprinos javnoj raspravi, te da pomognu u nastojanjima da se ova oblast uredi na najbolji mogući način. Takođe, tekstom želimo da glavna rešenja iz nacrta zakona predstavimo široj javnosti, te da na taj način izmestimo raspravu iz usko stručnih krugova u širu javnost. Autori Jelena Unijat, Predrag Petrović i Marko Milošević nisu detaljno prikazali i komentarisali nacrte zakona, već su analizirali glavne odredbe oba nacrta za koje smatraju da na neadekvatan način regulišu oblast privatnog sektora bezbednosti, odnosno da nisu u potpunosti u skladu sa demokratskim standardima i vrednostima.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •