•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Predstavljen je zbornik radova "Naučene lekcije: Slovačka i Srbija u procesima reforme sektora bezbednosti i evroatlantskih integracija"

  •  
  • Datum: 16. decembar 2008.

   Zbornik radova “Naučene lekcije: Slovačka i Srbija u procesima reforme sektora bezbednosti i evroatlantskih integracija”, koji su zajednički pripremili istraživači Centra za civilno-vojne odnose i Centra za evropske i evroatlantske poslove iz Bratislave, predstavljen je u ponedeljak, 15. decembra, u biblioteci Centra za civilno-vojne odnose.

   O značaju projekta dva istraživačka centra govorili su Jan Pšenica, zamenik ambasadora Slovačke u Beogradu i Mihajlo Basara, direktor Instituta za strategijske studije Ministarstva odbrane Republike Srbije.

   Zatim su autori iz Centra, Zorana Atanasović, Marko Savković i Filip Ejdus predstavili svoje radove. Zorana je razmatrala odnos javnog mnjenja prema evroatlantskim integracijama Srbije, dok su Marko i Filip predstavili zajednički rad naslovljen "Koncept bezbednosne politike Republike Srbije koji nastaje". 

   Drugog dana, 16. decembra, održana je panel diskusija, sa ciljem da se ustanovi u kojoj meri su iskustva Slovačke Republike indikativna za bezbednosne integracije Srbije.

   Vladimir Tarasović i Elemir Nečej su se složili u oceni da su formativne godine za slovački koncept nacionalne bezbednosti nastupile tek sa promenom režima Vladimira Mečijara. U jednom trenutku, 2000-2001. godine, reforma sektora bezbednosti bila je ozbiljno ugrožena, usled nepostojanja ključnih, strateških dokumenata koji su usvojeni uoči pristupanja EU i NATO.

   Filip Ejdus je u svom izlaganju ocenio da ne sme biti primenjen "copy-paste" pristup, budući da su iskustva Slovačke Republike indikativna za Srbiju samo u određenoj meri. Iako je činjenica da i Slovačka, poput Srbije, oseća posledice nasleđa autoritarne vlasti, ova zemlja nije baštinik konfliktnih odnosa sa susedima, niti je pritisnuta teretom ratnog nasleđa, kao što je slučaj u Srbiji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •