•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Zbornik radova "Demokratski nadzor nad primenom posebnih mera i ovlašćenja" izašao iz štampe

  •  
  • Datum: 05. maj 2008.

   Misija OEBS u Srbiji je u saradnji sa Centrom za civilno-vojne odnose okrugli sto naziva "Demokratski nadzor nad primenom posebnih mera i ovlašćenja" organizovala 14. novembra 2007. godine. Tom prilikom se od učesnika očekivalo da doprinesu stvaranju liste državnih organa koji primenjuju posebne mere i postupke, a zatim i analizi pravnih normi kojima su državni organi ovlašćeni da primenjuju posebne mere. Posebno se očekivao njihov doprinos u razmatranju uloge Skupštine, civilnog društva, a posebno medija i NVO u kontroli i javnom nadzoru nad primenom posebnih mera i postupaka.

   Jedan od priželjkivanih proizvoda okruglog stola bila je izrada predloga mera kojima bi trebalo olakšati parlamentarni i javni nadzor nad nosiocima ovog prava.

   Saopštenja i autorizovane diskusije učesnika Okruglog stola su sabrani u poseban Zbornik i razvrstani u pet poglavlja. Zbornik su uredili Miroslav Hadžić i Predrag Petrović.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •