•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2017
     • Podrška unapređenju komunikacije policije sa građanima na Zapadnom Balkanu

     • Poboljšana komunikacija između policije i tradicionalnih medija i bolja vidljivost policijskih službi na društvenim mrežama je primarni cilj projekta koji implementira BCBP.

    •  

     Izgradnja i održavanje poverenja je kamen temeljac uspešnog rada policije. U tom kontekstu, proaktivno angažovanje tradicionalnih medija i društvenih mreža može biti efikasan način ne samo da se pozitivno utiče na percepciju građana o policijskoj službi, već i na borbu protiv kriminala.


      

      

     Selektivni pristup policijskih službi prema medijima, curenje informacija istrage i njihova naknadna politizacija, kao i stigmatizacija pojedinih novinara predstavljaju najveće probleme u odnosima medija i policije. Kao odgovor na ova pitanja biće napisan, objavljen i prezentovan predlog praktične politike o tome kako poboljšati komunikaciju između tradicionalnih medija i policijske službe.

      

     Policijske službe u regionu ne koriste pun potencijal društvenih mreža za borbu protiv kriminala i angažovanje građana. Zato će biti napisana, objavljena i prezentovana prva studija u regionu o korišćenju društvenih mreža od strane policijske službe.

      

     Novinari u regionu nisu u potpunosti svesni različitih aspekata rada policije što ih sprečava da budu u mogućnosti da pruže detaljno izveštavanje. Nužno je da novinari  saznaju o istoriji policije u njihovim zajednicama i istoriji policije u zemlji. Odgovor na ovaj problem je objavljivanje online mape u cilju predstavljanja osnovnih činjenica sa relevantnim resursima o policiji na Zapadnom Balkanu.

      

     Opšti cilj projekta je povećanje učešća POINTPULSE mreže u promovisanju integriteta policije na Zapadnom Balkanu. Konkretno, projekat teži da poboljša komunikaciju između policijskih službenika i novinara i poveća vidljivost policijskih službi na dve društvene mreže - Fejsbuk i Tviter.

      

     O POINTPULSE mreži

     Pet organizacija civilnog društva iz regiona se radi nadgledanja borbe protiv korupcije u policijama na Zapadnom Balkanu okupilo u mrežu POINTPULSE (engl. Western Balkans Pulse for Police Integrity and Trust). Mrežu čine Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) iz Beograda, Centar za sigurnosne studije (CSS) iz Sarajeva, Institut Alternativa (IA) iz Podgorice i Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) iz Prištine. 

      

    • Tagovi: policija, policija u zajednici, POINTPULSE, integritet
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •