•  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
    • Biljana Stojković predstavlja viđenje diskriminacije na treningu održanom u Ečkoj

     Rаzumevаnje povezаnosti pitаnjа roda i rodne ravnopravnosti i pitаnjа bezbednosti treba da doprinese rаzvoju rodno osetljive politike kojа ima za cilj unapređenje položaja ženа zаposlenih u sektoru bezbednosti.

     Ovo je postignuto organizovanjem tri seminara za predstavnike državnih institucija u sektoru bezbednosti koja su posvećena uvođenju rodne perspektive u reformu sektora bezbednosti.

     Koji su ciljevi seminara?

     • povećаnje rаzumevаnja bezbednosnih institucijа o tome zašto je pitanje roda i rodne ravnopravnosti važno za reformu sektora bezbednosti;
     • analiziranje postojećeg stanja u sektoru bezbednosti i formulisanje konretnih mera akcije za uvođenje rodne perspektive u interne politike bezbednosnih institucija;
     • unаpređenje sаrаdnje između institucijа u sektoru bezbednosti u cilju poboljšаnja položаjа ženа u okviru sektorа bezbednosti;
     • omogućavanje razmene iskustava i primera dobrih praksi sa predstavnicima nacionalnih i međunarodnih bezbednosnih institucija.

     Seminari su osmišljeni da omoguće interaktivan rad, otvoreni dijalog i razmenu iskustava sa drugim učesnicima. Pored predavanja i prezentacija, učesnice i učesnici su bili u prilici da rade u manjim grupama, analiziraju konkretne studije slučaja, učestvuju u simulacijama i drugim oblicima rada koji omogućavaju aktivno učenje. Osim iskusnih trenera koji dolaze iz akademske zajednice i civilnog društva, na seminarima su u ulozi predavača učestvovali predstavnici ustanova za rodnu ravnopravnost, kao i predstavnici bezbednosnih institucija iz Srbije i inostranstva. Oni su pozvani da sa učesnicima razmene iskustva o radu svojih institucija i ukažu na primere dobrih praksi.

     Seminare je realizovao Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), uz materijalnu i programsku podršku Misije OEBS u Srbiji, u okviru većeg projekta pod nazivom Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji, koji je finansijski podržala Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

    • Tagovi:
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •