•  
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2006
     • Nacionalna strategije reforme pravosuđa

     • Nacionalna strategije reforme pravosuđa usvojena je na sednici Narodne skupštine Republike Srbije 25. maja 2006. godine, a njen osnovni cilj je da se uspostavljanjem vladavine prava i pravne sigurnosti vrati poverenje građana u pravosudni sistem Republike Srbije.

    •  

     Strategija počiva na četiri ključna načela: nezavisnosti, transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.

     Odgovornost za realizaciju ciljeva i aktivnosti predviđenih Strategijom reforme pravosuđa i Akcionim planom biće poverena desetočlanoj Komisiji za sprovođenje strategije. Sastav Komisije činiće predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija.

     Predstavnika Ministarstva pravde predložiće ministar, predstavnika Vrhovnog suda Srbije predložiće predsednik suda, predstavnika Odbora za pravosuđe Narodne skupštine predložiće predsednik Odbora, predstavnika Republičkog javnog tužilaštva predložiće Republički javni tužilac, predstavnika Društva sudija predložiće Upravni odbor, predstavnika Društva tužilaca predložiće Upravni odbor, predstavnika advokature predložiće Upravni odbor Advokatske komore Srbije, predstavnika Pravosudnog centra predložiće Upravni odbor, predstavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu predložiće dekan.

     Pored predstavnika pravosudnih institucija, u Komisiji će biti i predstavnik Ministarstva finansija, koji će biti spona i garant održivosti sprovođenja Strategije u skladu sa mogućnostima budžeta Republike Srbije.

    • Tagovi: strategija, strateška orijentacija, strateško planiranje, strateška kultura, pravosuđe, reforma pravosuđa, sud, sudska kontrola
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •