•  
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2015
     • Komentari organizacija građanskog društva na drugi nacrt Akcionog plana za Poglavlje 24

     • Sve preporuke i komentari na Akcioni plan navedeni u ovom dokumentu nisu konačni, već su proistekli iz zajedničkog rada organizacija okupljenih u Radnoj grupi za poglavlje 24 u prethodnom periodu.

    • Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je drugi nacrt Akcionog plana za oblast pravda, sloboda, bezbednost (Poglavlje 24) 26. januara 2015. godine. Radna grupa za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji (NKEU) ovim povodom organizovala je radnu sednicu 6. februara na kojoj su predstavnici organizacija građanskog društva imali priliku da se, u direktnoj komunikaciji sa članovima Pregovaračke grupe za ovo poglavlje, upoznaju sa procesom izrade i sadržajem ovog strateški važnog dokumenta.

     Organizacije građanskog društva okupljene u NKEU Radnoj grupi za poglavlje 24, sa željom da doprinesu kvalitetu i uspešnosti sprovođenja reformi u oblastima pokrivenim ovim poglavljem, iznose svoje komentare i sugestije na tekst drugog nacrta Akcionog plana za poglavlje 24 u dokumentu koji je pred vama. Pored organizacija članica Radne grupe, u dokument su uvršteni i komentari ASTRA - akcija protiv trgovine ljudima, koja nije članica NKEU.

     Ovaj dokument sastoji se iz četiri dela. U prvom delu, navedene su preporuke za veće uključivanje građanskog društva u sprovođenje, praćenje i evaluaciju AP za Poglavlje 24.  Drugi deo ukazuje na načelne komentare na AP. Treći deo ovog dokumenta sadrži komentare na metodologiju izrade Akcionog plana, kao i praćenje ispunjenosti mera navedenih u njemu. Na kraju, u četvrtom delu, dat je tabelarni prikaz komentara na konkretne mere iz Akcionog plana, uz obrazloženje i preporuke o usvajanju novih mera na mestima gde je smatrano da već predviđene mere nisu dovoljne za postizanje željene promene u skladu sa preporukama Evropske komisije.

     Izneti komentari su na načelnom niovu i nužno ograničeni u svojoj detaljnosti i obuhvatu. Svaka pojedinačna organizacija zadržava pravo da, u skladu sa detaljnijim analizama koje zahtevaju više vremena, dostavi dodatne komentare i predloge za poboljšanje kvaliteta teksta Akcionog plana za poglavlje 24. 

    • Tagovi: akcioni plan, Poglavlje 24, organizacije civilnog društva, mup, Mup Srbije
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •