Svi adresari, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)