•  
    • Ka bezbednim javnim skupovima
     • Publikacije

     • Autor: Lazar Čovs
     • Ka bezbednim javnim skupovima

     • Saradnik BCBP Lazar Čovs u ovom priručniku odgovara na pitanje kako organizovati javni skup koji će biti bezbedan za učesnike i učesnice.

    • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Vojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?

     • Vojna neutralnost Srbije shvata se kao balansiranje između NATO i Rusije. Predlog nove Strategije odbrane ukazuje na to kakve će posledice jačanje vojne neutralnosti imati po sistem odbrane, budžet i građane, pisala je istraživačica BCBP Katarina Đokić.

    • Pravo na snimanje okupljanja
     • Publikacije

     • Autor: Dunja Tasić
     • Pravo na snimanje okupljanja

     • Prava građana na snimanje službenih i privatnih lica na protestima, građanskim akcijama i drugim javnim skupovima, kao i okolnosti na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom snimanja i eventualne pravne posledice saradnica BCBP Dunja Tasić objasnila je u najnovijem priručniku BCBP.

    Ka bezbednim javnim skupovimaVojno neutralna evropska Srbija između Republike Srpske i Velike AlbanijeVojna neutralnost: nećemo u NATO, možemo sami?Pravo na snimanje okupljanjaStaze i stranputice evropske revolucije zaštite ličnih podataka u represivnom aparatu
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2019
     • Zaštita ličnih podataka u organima sprovođenja zakona u Evropskoj uniji: prava pojedinaca

     • Prikaz praktične politike odgovara na pitanje koja prava imate ako sudovi, policija, tužilaštvo i zatvori obrađuju Vaše lične podatke u vezi sa određenim krivičnim delom ili pretnjama javnoj bezbednosti.

     • Pravo na obaveštenje

     Nadležni organ mora da te, proaktivno ili na tvoj zahtev, obavesti o tome da li obrađuje tvoje lične podatke, i to koju vrstu podataka, po kom pravnom osnovu, u koje svrhe, koliko dugo će te podatke čuvati i sa kim ih razmenjuje. Naročito imaš pravo da te obaveste ukoliko dođe do ozbiljne povrede tvojih ličnih podataka.

     • Pravo na pristup

     Imaš pravo da tražiš i dobiješ pristup ličnim podacima koje nadležni organ poseduje o tebi.

     • Pravo na ispravku

     Ako uočiš da su tvoji lični podaci u posedu nadležnog organa netačni, zastareli ili nepotpuni, možeš da od njega tražiš da te podatke ispravi i dopuni.

     • Pravo na brisanje

     Imaš pravo da tražiš od nadležnog organa da izbriše tvoje lične podatke ako se obradom tih podataka krše tvoja prava i važeći propisi.

     • Pravo na ograničenje obrade

     Možeš da tražiš od nadležnog organa da, dok se ne utvrdi da li su tvoji lični podaci tačni, ograniči obradu tih podataka.

     U određenim situacijama nadležni organ može da ograniči iznad navedena prava. Možeš da se obratiš Povereniku za zaštitu ličnih podataka ako želiš da proveriš da li se sa tvojim ličnim podacima postupa u skladu sa zakonom.

     • Pravo na ljudsku intervenciju

     U slučaju da trpiš negativne posledice ili diskriminaciju zbog odluke nadležnog organa koja je doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade ličnih podataka, dakle na osnovu profila koji izradi mašina, imaš pravo da tražiš da neko lice proveri da li je mašina načinila propust.

     • Kategorizacija lica

     Nadležni organi moraju da vode računa o tome kojoj kategoriji lica pripadaš:

     a)      osumnjičeni, optuženi ili okrivljeni

     b)      osuđenici

     c)       žrtve

     d)      druga povezana lica (svedoci, informanti, saradnici, srodnici )

      

     * Ova prava imaš i ako nisi građanin EU.

    • Tagovi: Policijska direktiva
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •