•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Maja Bjeloš, Marko Drajić
     • Maske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike

     • Maske su pale i interesi srpske spoljne politike su ogoljeni tokom pandemije COVID-19. Ti interesi ne počivaju na vrednostima opšteg dobra, već na mehanizmu za očuvanje postojećeg unutrašnjeg poretka. To je jedan od zaključaka u spoljnopolitičkoj analizi Beogradskog centra za bezbednosnu ...

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeMaske su pale. Srbija u pandemiji geopolitike
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2018
     • Preporuke radne grupe NKEU za Pogljavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost

     • BCBP je kao koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 zajedno sa članicama radne grupe formulisao preporuke upućene Vladi Republike Srbije.

    • 1.  Potrebno je sledeća prelazna merila koja su izostavljena u revidiranom Akcionom planu, uneti u novu verziju AP i pretočiti u ciljeve, aktivnosti:

      

     • Krijumčarenje ljudi - Srbija preuzima korake za sprovođenje dodatnih mera koje bi omogućile institucijama za sprovođenje zakona da na delotvoran način identifikuju i razbiju organizovane kriminalne
      grupe odgovorne za krijumčarenje
      migranata na njenoj teritoriji.
      (str. 2 dokumenta Prelazna merila za
      Poglavlje 24 na stranici posvećenoj
      pregovorima sa EU na sajtu MUP-a).
     • Operativna nezavisnost policije: Srbija preduzima detaljne korake za uspostavljanje jakih zaštitnih mera kojima se obezbeđuje jačanje integriteta i operativna nezavisnost policijskih službi od političkih interesa i njihova zaštita od uticaja kriminala” (str. 6 dokumenta Prelazna merila za Poglavlje 24 na stranici posvećenoj pregovorima sa EU na sajtu MUP-a).
     • Aktivnosti koje se odnose na prelazno merilo ”preduzeti korake usmerene u pravcu... proaktivne identifikacije i adekvatne zaštite žrtava trgovine ljudima“ (str.8).

      

     2.  U revidiranom Akcionom planu zadržati i ažurirati pregled dostignutog nivoa reforme policije u skladu sa preporukom iz Skrining izveštaja:  o profesionalizaciji policije i racionalizacije njene strukture u cilju unapređenja efikasnosti policije. Imajući u vidu, da planirane aktivnosti navedene u prethodnim verzijama Akcionog plana nisu u potpunosti sprovedene, predlažemo da se ove informacije vrate u Uvodni deo AP ili kao Prilog AP, ali da se o njima redovno izveštava. Ovo je važno jer su aktivnosti poput reforme organizacione strukture, definisanje potrebnog broja zaposlenih, razlikovanje civilnih od policijskih službenika, karijerno napredovanje itd. preduslov za sve druge reforme u okviru Poglavlja 24, kao i za ispunjenje prelaznog merila o operativnoj autonomiji policije. Pored toga, o aktivnostima koje su sprovedene, neophodno je kontinuirano izveštavanje, kako bi mogli i građansko društvo moglo da prati efekti novousvojenih dokumenata i praksi i dovode u vezu sa specifičnim ciljevima u potpoglavljima Akcionog plana.

      

     3.  Izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana unaprediti tako što bi se redovno objavljivali statistički podaci koji se prikupljaju i dostavljaju EK kao dokaz kapaciteta za sprovođenje i izvršenje reformi u Poglavlju 24 u tzv. Track record tables. Tu pre svega mislimo na statističke podatke koji su navođeni u Izveštaju o napretku kao npr.  broj razmenjenig podataka preko kanala policijske saradnje, u delu za organizovani kriminal - broj lica protiv kojih su pokrenute istrage, broj lica prema kojima su preduzete dokazne radnje, broj pravosnažnih presuda; u delu migracija - broj otkrivenih iregularnih migranata, broj tražilaca azila itd. Ovi podaci ne sadrže lične podatke, te mogu biti javno dostupni. Predlažemo da objavljena informacija sadrži podatke i za prethodne godine, tamo gde postoje, kako bi bilo omogućeno praćenje trendova i da bude ažurirana na šest meseci u skladu sa dinamikom izveštavanja EK. Pored toga, potrebno je ažurirati stranice MUP spiskom potpisanih bilateralnih i multilateralnih sporazuma o policijskoj saradnji,  kao i obaveza iz regionalnih strateških dokumenata (npr. Mapa puta). Poželjno je objaviti i originalan tekst sporazuma kao što je to uradilo Ministarstvo pravde.

    • Tagovi: NKEU, Poglavlje 24, evroatlantske integracije, eu, Srbija i EU
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •