•  
    • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Marko Drajić
     • Srbija i Mađarska – razbijanje demokratije

     • U ovom dokumentu se ističe da je Mađarska trenutno najbliži spoljnopolitički partner Srbiji. Navodi se da se između ove dve države više ne otvaraju bilo kakva sporna bilateralna pitanja, a politički i ekonomski interesi se sve više poklapaju. Vrednosti na kojima počivaju vlasti ove dve ...

    • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi
     • Publikacije

     • Autor:
     • Sektor bezbednosti u zarobljenoj državi

     • Izveštaj o zarobljavanju države u Srbiji je pionirski rad BCBP-a koji ima za cilj dokumentovanje i dekonstruisanje tekućeg procesa zarobljavanja države u sektoru bezbednosti kroz predstavljanje mehanizama, aktera i posledica ovog procesa.

    • Policija u vreme vanrednog stanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Policija u vreme vanrednog stanja

     • U izveštaju je procenjeno koliko je u vanrednim okolnostima policija postupala u skladu sa demokratskim standardima policijskog rada. Predstavljena je analiza konteksta vanrednog stanja u Srbiji, a zatim analizirani zadaci i rezultati policije, te slučajevi u kojima postoje indicije o ...

    • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije
     • Publikacije

     • Autor: Isidora Stakić, Jelena Pejić Nikić, Katarina Đokić, Marija Ignjatijević, Saša Đorđević
     • Sektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratije

     • Srbija je tokom 52 dana vanrednog stanja pala na testu demokratije zbog niza propusta i nepravilnosti u postupanju i kontroli sektora bezbednosti, zaključak je analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

    • Kriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Kriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja

     • Da li su organizovane kriminalne grupe aktivne i u doba korone, koje tendencije u vezi sa kriminalnim aktivnostima na Zapadnom Balkanu se mogu primetiti u prvih šest nedelja pandemije i koji su mogući scenariji za budućnost, analizirao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    Srbija i Mađarska – razbijanje demokratijeSektor bezbednosti u zarobljenoj državiPolicija u vreme vanrednog stanjaSektor bezbednosti u vanrednom stanju: testiranje demokratijeKriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2014
     • Uskraćena bezbednost

     • Analitičko praćenje i akademsko izučavanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji, uprkos obimu štiva koje se njom bavi, ne poseduje jedan sistematizovan pregled kojim bi se istraživači služili. Autorsko delo dr Miroslava Hadžića ovaj problem prevazilazi, sažimajući rezultate više od decenije duge reforme sektora bezbednosti Srbije. Publikacija je prožeta istraživanjima koja je u proteklom periodu sprovodio Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

    • Knjiga „Uskraćena bezbednost“ je namenjena trima ciljnim grupama - studentima kao dopuna udžbenika koji se bave pitanjima bezbednosti Srbije, istraživačima kao riznica empirijskih podataka o tokovima reforme sektora bezbednosti i donosiocima odluka kao vodič za podizanje kvaliteta javnih politika sa elementom bezbednosti.

     Koizdavači knjige su Službeni glasnik i BCBP. Knjigu možete kupiti na Fakultetu političkih nauka i u knjižarama Službenog glasnika.

     Knjiga je strukturno organizovana u tri celine. Prva, pod naslovom Širokopojasno zamajavanje, bavi se kontekstom, tokovima i dometima reforme sektora bezbednosti kao i problemom rasprostranjene korupcije. Druga, pod naslovom Nedosegnuta kontrola, obrađuje pitanja pravne uređenosti sektora, teorijski koncept demokratske civilne kontrole kao i nadzornu ulogu Parlamenta u sektoru bezbednosti. Treća celina, pod naslovom Pogled preko tarabe, smešta Republiku Srbiju u bezbednosnu dinamiku Zapadnog Balkana poredeći standarde odgovornosti državnih aktera i nadzora nad službama bezbednosti u ovom regionu. Sabirajući nalaze analiza i kritika nastalih tokom prethodnih godina, Hadžić daje zaokruženu sliku o tome gde se Srbija nalazi danas.

     Lavirinti tranzicije

     Posle uvedne beleške, autor čitaocu u prvoj glavi optimistično saopštava da Srbija više nije izvor nestabilnosti na Balkanu kao i da je u njoj uspešno završena prva generacija reformi sektora bezbednosti. Sav optimizam dela ovde presušuje. Prvi deo knjige razgrađuje „lavirinte tranzicije“, u periodu do nestanka državne zajednice Srbije i Crne Gore, baveći se svim problemima koji su kočili transformaciju društva. Rasvetljuju se politički sukobi vodećih stranaka, vrednuje se doprinos crnogorskih elita a kroz teorijsku klasifikaciju, jasnim jezikom i primerima, definiše se kontekst u kome se reforma sektora bezbednosti odvija(la). Služeći se teorijom sekuritizacije autor opravdano ocenjuje da je reforma sektora bezbednosti u Srbiji tekla parcijalno, u uslovima gde je i sam proces reformi bio sekuritizovan, tj. viđen kao bezbednosna pretnja. Imenuju se i glavni nosioci odgovornosti za (ne)postignute rezultate.

     Vrtlozi korupcije

     Napredujući kroz vreme na period do 2012. godine analiza se bavi istim, neprevaziđenim, problemima. Argumentovana ocena je da se lična, politička vlast i dalje praktikuje nad bezbednosnim snagama i sektorom Srbije. Zatvarajući prvu celinu, prof. Hadžić pokušava da pronađe uzrok ovakvom stanju ukazujući na vrtloge korupcije u sektoru bezbednosti. Markirajuće sve moguće tačke njene pojave, kako u oružanim snagama tako i u organima upravljanja njima dolazi do zaključka, i teorijski ga potvrđuje, da je Srbija već decenijama slaba država. Stoga korupcija nije uzročnik društveno-političkih anomalija već njihov produkt zbog kog Srbija i njeni građani nisu bezbedni. Na kraju, ponovo se imenuju nosioci odgovornosti za utvrđeno stanje.

     Kompletan spisak pravnih normi

     Druga celina knjige razmatra pravni okvir u kome funkcioniše bezbednosni sektor i njegovi akteri. Autor pruža jedninstven uvid u kompletan spisak pravnih normi, počev od Ustava, preko zakonske regulative do podzakonskih akata i strategija, koje uređuju polje nacionalne bezbednosti. Jasno su naznačene uzročno posledične veze hijerarhije između akata kao i organizacioni položaj svih organa bezbednosti. Navedeni pravni propisi su „uporedno vrednovani spram demokratskog načela“ i iznete su njihove, kako dobre, tako i loše strane. Sve zabune i nedostaci politike nacionalne bezbednosti, tvrdi se, proizilaze iz uočenih manjkavosti, za početak Ustava a posledično i zakona. Analizirajući upravljanje sistemom nacionalne bezbednosti, položaj državnih aktera, njihova ovlašćenja i nadzor nad njima autor zaključuje da „postoji više međusobno nepovezanih linija upravljanja i komandovanja državnim organima prinude“ kao i da „su mehanizmi kontrole i nadzora ispod evropskih standarda“.

     10 preporuka za promene

     Iz date ocene proizilazi ono što ovom delu daje karater predloga praktične politike sektora bezbednosti. To je spisak „najvažnijih i urgentnih zahvata“ koji čini lista od 10 preporuka za izmene normi koje se tiču bezbednosnog sektora Srbije. Dalje, objašnjavajući koncepte vlasti, demokratske civilne kontrole i nadzora nad sektorom bezbednosti prof. Hadžić navodi da su oni prirodan produkt demokratskog poretka ali da se u Srbiji ne upotrebljavaju u tom značenju. Hadžić nudi vodič za pravilnu upotrebu ovih termina kao i za njihovu implementaciju u Srbiji. Izuzetno vredan doprinos knjige je u određivanju „nosivih pojmova“ koji čitaocu omogućava da se snađe u šumi termina kao i u mapiranju svih aktera i njihovih ovlašćenja u bezbedbnosnom sektoru. Autor celinu zatvara svojevrsnom odom bezbednosnoj moći i vlasti Narodne skupštine. Do detalja predstavlja mehanizme kojima parlament može i treba da utiče na utemeljenje demokratičnosti u sektoru bezbednosti. Praktičnost teksta ide do te mere da je celo jedno poglavlje posvećeno instumentima koje narodni poslanici imaju na raspolaganju i koje bi trebalo da koriste.

     Reforme na Zapadnom Balkanu

     Završna celina knjige se bavi širom perspektivom, analizirajući reformu sektora bezbednosti u državama Zapadnog Balkana. Poimajući bezbednosno nasleđe, pre svega bliske prošlosti oličene u sukobima tokom raspada Jugoslavije, autor upozorava da se Zapadni Balkan još uvek nije konstituisao kao bezbedan region. U njemu su još uvek prisutne tenzije koje su generator brojnih rizika, izazova i pretnji bezbednosti. Umesto da bezbednosne politike budu umrežene i da sarađuju, na Zapadnom Balkanu to uspešno rade samo kriminalne organizacije i ostali uzroci nebezbednosti. Kao i u slučaju Srbije, ocena je da je prva generacija reformi okončana i u ostalim zemljama regije. Ipak, bezbednosne strukture su formirane paralelno sa novim državama u uslovima rata i kao takve nastavljaju da obitavaju uprkos tome što su formalno ustrojeni po demokratskim načelima i što napuštaju državocentrični koncept bezbednosti. Analizirajući nadzor nad službama bezbednosti na Zapadnom Balkanu prof Hadžić ocenjuje da se u svim zemljama uspostavio „sistem partijske i/ili lične" umesto demokratske i civilne kontrole nad ovim službama i nad celim sektorom bezbednosti.

     Izvor za dalje istraživanje

     Publikacija je pisana laganim stilom koji odgovara i književnom delu. Čitalac neće imati problema da prati tekst i tok misli autora, čak i ako nema predznanje o temama. Na kraju svakog poglavlja nalazi se opširan spisak korišćene literature i izvora, što Uskraćenu bezbednost čini korisnim izvorom informacija i za dalje upuštanje u istraživanje bezbednosti.

     U prilogu možete pogledati sadržaj knjige Uskraćena bezbednost.

     Decembar 2014.

     Prikaz publikacije je sačinio Milan Trajković, stažista BCBP

    • Tagovi: reforma sektora bezbednosti, Srbija, korupcija, pravni okvir, demokratska kontrola, civilna kontrola, parlamentarna kontrola, Zapadni Balkan, nadzor, službe bezbednosti, Miroslav Hadžić
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •