•  
    • Besramne misli
     • Publikacije

     • Autor/ka: Miroslav Hadžić
     • Besramne misli

     • Prenosimo autorski tekst predsednika Upravnog odbora Miroslava Hadžićau vezi sa napadima na Zaštitnika građana Sašu Jankovića. Tekst je originalno objavljen na sajtu Peščanika.

    • Alternativni izveštaj o sprovođenju antikorupcijske strategije
     • Publikacije

     • Autor/ka: Marina Matić, Saša Đorđević, Vladimir Erceg
     • Alternativni izveštaj o sprovođenju antikorupcijske strategije

     • U izveštaju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Udruženja tužilaca Srbije možete pročitati procenu realizacije Akcionog plana antikorupcijske strategije iz 2013. godine za oblasti „Pravosuđe", „Policija" i „Sprovođenje i nadzor na sprovođenjem Strategije".

    • Uskraćena bezbednost
     • Publikacije

     • Autor/ka: Miroslav Hadžić
     • Uskraćena bezbednost

     • Analitičko praćenje i akademsko izučavanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji, uprkos obimu štiva koje se njom bavi, ne poseduje jedan sistematizovan pregled kojim bi se istraživači služili. Autorsko delo dr Miroslava Hadžića ovaj problem prevazilazi, sažimajući rezultate više od ...

    • Ko nas prisluškuje?
     • Publikacije

     • Autor/ka: Jelena Pejić
     • Ko nas prisluškuje?

     • Kako funkcioniše presretanje elektronskih komunikacija i pristup zadržanim elektronskim podacima u Srbiji, otkriva stažistkinja BCBP Jelena Pejić.

    • Partnerstvo za bezbedne zajednice u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor/ka: Gorana Radovanović, Saša Đorđević
     • Partnerstvo za bezbedne zajednice u Srbiji

     • U najnovijoj publikaciji BCBP-a možete pronaći procenu rada lokalnih saveta za bezbednost i ocenu kvaliteta saradnje policije i lokalne samouprave u rešavanju bezbednosnih problema u opštinama i gradovima u Srbiji.

    Besramne misliAlternativni izveštaj o sprovođenju antikorupcijske strategijeUskraćena bezbednostKo nas prisluškuje?Partnerstvo za bezbedne zajednice u Srbiji
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
   
  •  
     • Godina: 2011
     • Bezbednost Zapadnog Balkana broj 20: Javnost Srbije o bezbednosti

     • Beogradski centar za bezbednosnu politiku sproveo je prvo sveobuhvatno istraživanje javnog mnjenja o bezbednosti. Tokom marta i aprila 2011. godine istraživanjem su obuhvaćene različite dimenzije bezbednosti: od poverenja u institucije, stavova građana prema pojedinim akterima sektora bezbednosti, pa do osećaja lične i nacionalne bezbednosti. Ispitivani su stavovi građana o tradicionalnim akterima - vojsci i policiji, ali i o službama, ministarstvima, parlamentu, nezavisnim državnim organima i privatnim kompanijama za obezbeđenje.

    • Za razliku od drugih istraživanja javnog mnjenja, a malo ih je o bezbednosnim temama, ovo istraživanje nudi novi ugao posmatranja.

     Zahvat istraživanja je veći jer ne uključuje samo tradicionalne aktere, a tematski obuhvata širi spektar bezbednosnih izazova. Dodatnu vrednost predstavlja i interpretacija dobijenih rezultata koja prevazilazi puko merenje poverenja u institucije, već odgovara i na pitanja kako je to i zašto je to tako.

     Istraživanje je obavljeno na reprezentativnom uzorku od 1200 građana Srbije (bez KiM), a nalazi su produbljeni podacima dobijenim u šest fokus grupa sa stanovnicima Srbije.

     Čitaoci su u prilici da se upoznaju sa kontekstom reforme sektora bezbednosti u tranzicionoj Srbiji, te da ocene domete obećanog i postignutog u protekloj deceniji.

     Takođe, ne manje značajan je i tekst koji se, u obzorju evropskih integracija, bavi i nacionalnim identitetom građana Srbije kao bezbednosnim izazovom. Shvatanjem željenog i mogućeg, odnosno postojanjem međusobno isključivih očekivanja u Srbiji pokušali smo da objasnimo bezbednosne izazove  i dileme građana Srbije.

     Najposle, ekonomska transformacija napravila je novu polarizaciju u Srbiji stvarajući sloj gubitnika tranzicije, čije je viđenje dometa reforme sektora bezbednosti objašnjeno u ovom broju našeg časopisa.
      

     Sadržaj:

     • Reč urednika

     Miroslav Hadžić

     Bezbednost Zapadnog Balkana, 6(20), str. 1-4.

     • Osnovni podaci o istraživanju

     Zoran Krstić

     Bezbednost Zapadnog Balkana, 6(20), str. 5-12.

     • Kognitivna disonanca i bezbednosna politika Srbije

     Filip Ejdus

     Bezbednost Zapadnog Balkana 6(20), str. 13-30.

     • Odnos nacionalnog i evropskog identiteta Srbije

     Zoran Krstić

     Bezbednost Zapadnog Balkana 6(20), str. 31-51.

     • Šta gubitnici tranzicije misle o reformi sektora bezbednosti

     Marko Milošević, Predrag Petrović

     Bezbednost Zapadnog Balkana 6(20), str. 52-74.

     • Opreke između obećanog i postignutog

     Miroslav Hadžić

     Bezbednost Zapadnog Balkana 6(20), str. 75-79.

    • Tagovi: javno mnjenje, javnost, Srbija, bezbednost, bezbednosna kultura
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •