•  
  •  
   
  • Iztok Bojović

  •  
  • saradnik BCBP
   Iztok Bojović
   Iztok Bojović

   Iztok Bojović je magistrirao iz oblasti medija i kao novinar je sarađivao sa mnogim domaćih časopisima, uključujući glasilo Ministarstva odbrane.

   Najčešće piše o temama iz oblasti bezbednosne politike, lokalnih i globalnih bezbednosnih izazova, i međunarodnih odnosa.

   U dosadašnjoj karijeri radio je u Upravi za odnose sa javnošću nekadašnjeg Saveznog ministarstva za odbranu, kao i na projektima međunarodnih organizacija u oblasti reforme sektora bezbednosti.

   U jednom periodu radio je i kao istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •