•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • MUP da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor

  •  
  • Datum: 18. novembar 2019.

    

   Procena uticaja obrade na zaštitu podataka korišćenjem video-nadzora koju je izradio MUP ne ispunjava ni formalne ni materijalne uslove propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti zbog čega bi MUP trebalo da obustavi uvođenje sistema za pametan video-nadzor.

   Organizacije SHARE fondacija, Partneri za demokratske promene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) su detaljno analizirali  Procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem video-nadzora koju je MUP dostavio na mišljenje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

   Organizacije smatraju da Procena uticaja  MUP-a ne ispunjava minimum propisanih zakonskih elemenata zato što:

   1.  metodologija izrade i struktura Procene uticaja nisu usaglašeni sa zahtevima zakona;
   2.  ne postoji sveobuhvatan opis predviđenih radnji obrade ličnih podataka;
   3.  nisu procenjeni rizici po prava i slobode građana;
   4.  nisu opisane mere koje se nameravaju preduzeti u odnosu na postojanje rizika;
   5.  delimično su opisane tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite ličnih podataka.

   Sporan je i pravni osnov za masovno korišćenje sistema pametnog video-nadzora, dok su pozitivni efekti na smanjenje kriminaliteta koji su izneti u Proceni uticaja precenjeni zbog selektivnog korišćenja relevantnih istraživanja i uporedne prakse.

   Procenom uticaja nije utvrđeno da je upotreba pametnog video-nadzora neophodna zarad javne bezbednosti, niti da je upotreba ovako invazivne tehnologije proporcionalna, imajući u vidu rizike po prava i slobode građana.

   Iako Procena uticaja sadrži primere zemalja koje se umnogome oslanjaju na video-nadzor, zanemaruje se rastući trend zabrane ili ograničavanja ovakvih sistema u svetu, zbog prepoznatih rizika.

   Zbog svega ovoga SHARE fondacija, Partneri za demokratske promene i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) pozivaju MUP da obustavi uvođenje sistema za pametan video nadzor, te naglašavaju potrebu da se sprovede široka javna rasprava o potrebama, efektima i mogućim posledicama uvođenja ovakvog sistema.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •