•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Transparentnim procesom za izbor novog Poverenika do najboljeg kandidata

  •  
  • Datum: 23. novembar 2018.

   Više od 60 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice pozvalo je nadležni skupštinski odbor za kulturu i informisanje da proces izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bude potpuno otvoren, transparentan i u skladu sa zakonom.

   Za nepunih mesec dana ističe mandat aktuelnom Povereniku. Prethodna iskustva sa kašnjenjem izbora rukovodilaca državnih organa, posebno nezavisnih institucija, imala su štetne posledice na njihov rad, a posledično i na prava građana i javni interes koje bi ove institucije trebalo da štite. Zbog toga inicijativa poziva nadležni odbor da što pre otpočne postupak izbora novog Poverenika.

   otvorenom pismu predlaže se da odbor javno pozove sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da se prijave za funkciju Poverenika. Zbog značaja institucije Poverenika kao nezavisnog državnog organa, posebna pažnja treba da se posveti kriterijumima neophodnim za stručnu i profesionalnu zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti. Da bi se obezbedio izbor najboljeg kandidata, incijativa poziva odbor da precizira zakonske uslove za izbor Poverenika, primeni standarde iz drugih postojećih zakonskih rešenja i dobrih praksi. Takođe, potrebno je i da nadležni odbor obavi razgovor sa najboljim kandidatima na sednici koja će biti otvorena za javnost i da obrazloži predlog odluke o izboru najboljeg kandidata prema definisanim uslovima.

    

   Potpisnici:
   1.       A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
   2.       Bečejsko udruženje mladih
   3.       Beogradski centar za bezbednosnu politiku
   4.       Beogradski centar za ljudska prava
   5.       Beogradski fond za političku izuzetnost
   6.       BIRN
   7.       Biro za društvena istraživanja
   8.       CEKOR
   9.       Centar za afirmaciju dece i omladine
   10.   Centar za evropske politike
   11.   Centar za integritet
   12.   Centar za istraživanje javnih politika
   13.   Centar za istraživanje u politici Argument
   14.   Centar za razvoj civilnog društva (CRCD)
   15.   Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
   16.   Centar za regionalizam
   17.   CeSID
   18.   CRTA
   19.   Dijalog
   20.   Društvo sudija Srbije
   21.   Društvo za obrazovanje odraslih
   22.   Ekološko udruženje „Rzav“
   23.   Evropski pokret u Srbiji
   24.   Fond za humanitarno pravo
   25.   Fondacija Centar za demokratiju
   26.   Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
   27.   Fondacija za razvoj domaćinstva
   28.   Forum žena Prijepolja
   29.   Građanske inicijative
   30.   Građanski Savet Grada Kraljeva
   31.   Grupa za konceptualnu politiku
   32.   Inicijativa mladih za ljudska prava
   33.   InTER
   34.   Internet portal Dijalog Net
   35.   Južne vesti
   36.   Link plus
   37.   Media i reform centar Niš
   38.   Nacionalna koalicija za decentralizaciju
   39.   NVO „MillenniuM“
   40.   NVO Svet i Dunav
   41.   Obrazovanje plus
   42.   Odbor za ljudska prava Valjevo
   43.   Partneri za demokratske promene Srbija
   44.   Pirgos
   45.   Pravno dokumentaciona kancelarija PRADOK
   46.   Pravni skener
   47.   PROTECTA
   48.   Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
   49.   Savez inženjera i tehničara Srbije
   50.   SERTO - Profesionalizacija i kvalitet u obrazovanju odraslih
   51.   Share fondacija
   52.   Sindikat sudskih veštaka Srbije
   53.   Teatar TeProjekat Objektivna Drama -POD Teatar
   54.   Televizija Forum
   55.   Trag fondacija
   56.   Transparentnost Srbija
   57.   Udruženi sindikati Srbije „Sloga“
   58.   Udruženje „Ponuđači Srbije“
   59.   Udruženje građana Zlatiborski krug
   60.   Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
   61.   Udruženje Narodni parlament
   62.   Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije
   63.   Udruženje Radnik, Portal Radnik.rs
   64.   Udruženje Sretenje Požega
   65.   Udruženje žena Peščanik
   66.   Udruženje Krokodil
   67.   Viktimološko društvo Srbije
   68.   Yucom - Komitet pravnika za ljudska prava

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •