•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Centar se pridružio inicijativi za ocenu ustavnosti člana 128. Zakona o elektronskim komunikacijama

  •  
  • Datum: 24. septembar 2010.

   Predlog Zakona o elektronskim komunikacijama koji je trenutno pred usvajanjem sadrži odredbu prema kojoj „operator mobilne telefonije ima obavezu da zadrži podatke o elektronskim komunikacijama za potrebe sprovođenja istrage, otkrivanja krivičnih dela i vođenja krivičnog postupka“ kao i da zadržane podatke čuva 12 meseci“. Pri tome, nijedno nezavisno telo ne može da kontroliše postupanje državnih organa.

   Devet organizacija civilnog društva, uključujući Beogradski centar za bezbednosnu politiku, uputilo je Zaštitniku građana pismo kako bi bio pred Ustavnim sudom bio pokrenut postupak ocene ustavnosti Zakona o elektronskim komunikacijama. Centar se pridružuje stavu da se istrajavanjem na primeni ovog člana nedvosmisleno otvara mogućnost za povrede sloboda i prava građana Republike Srbije i stvara prostor za potpunu samovolju službi bezbednosti.

   Inicijativu su do sada podržali, 

   Beogradski centar za ljudska prava

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku

   Centar za razvoj neprofitnog sektora

   Centar za regionalizam

   Fond za otvoreno društvo

   Helsinški odbor za ljudska prava

   Komitet pravnika za ljudska prava

   Queeria centar

   Regionalni centar za manjine.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •