•  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  • Saša Janković: BCBP uticao na otvaranje tradicionalno zatvorenih institucija bezbednosti

  •  
  • Datum: 15. decembar 2015.
   Reforma sektora bezbednosti, integritet i istraživanje su tri reči koje asociraju zaštitnika građana Sašu Jankovića na Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

    

   Tokom godina učestvovao sam na brojnim događajima u organizaciji BCBP, koje je, po pravilu, odlikovala dobra priprema, argumentovano i informisano iznošenje stavova, te predlaganje sprovodivih rešenja.

   BCBP se rano pozicionirao kao vodeći akter civilnog društva u zagovaranju demokratske civilne kontrole sektora bezbednosti u Srbiji.

    

   Posebno je značajan njegov uticaj na otvaranje, tradicionalno zatvorenih, institucija bezbednosti za saradnju sa civilnim društvom, za šta su, u značajnoj meri, zaslužna stručna i inovativna istraživanja.

   Sugestije koje su istraživači BCBP davali na nacrte propisa uticali su na to da se ojačaju kontrolni mehanizmi i transparentnost rada institucija bezbednosti.

   Iako se u jednom trenutku činilo da je Srbija bespovratno prešla u sledeću fazu reforme sektora bezbednosti, tj. da se napreduje ka konsolidaciji ovog sektora, razvoj događaja u poslednje vreme sugeriše da je i dalje potrebno posebno budno motriti na delovanje institucija bezbednosti. U tom smislu, dosadašnji pristup BCBP nadzoru sektora bezbednosti pokazuje se kao relevantan, ali i koristan drugim akterima u sektoru bezbednosti.

   Nadam se da će BCBP uspeti da se odupre izazovu da prilagođava svoj istraživački zahvat i pristup potrebama donatora, što je, nažalost, česta praksa. U fokusu BCBP  treba da budu potrebe srpskog društva i njegovog sektora bezbednosti.

   Povezane teme:rekli su o nama
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •