•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   
  • Potpisan Memoranduma o saradnji sa OCD u okviru SEKO

  •  
  • Datum: 20. novembar 2014.
   Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije potpisala je danas Memorandum o saradnji u oblasti planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći sa devet partnerskih OCD.

   Kancelarija za evropske integracije potpisala je Memoranduma o saradnji sa sledećim organizacijama: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Evropski pokret u Srbiji, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), Privredna komora Srbije, Asocijacija za razvoj Ibarske doline Kraljevo (IDA) i Građanske inicijative.

   Osnovni cilj Memoranduma je institucionalizacija odnosa Kancelarije za evropske integracije i sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) i preuzimanje obaveza za sprovođenje zajedničkih aktivnosti i u redovnoj razmeni informacija u procesu planiranja, programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći.

   Potpisnici Memoranduma su vodeće SEKO organizacije za saradnju sa državnom upravom u devet različitih oblasti - osam sektora (pravda, unutrašnji poslovi, reforma državne uprave, konkurentnost, energetika, životna sredina i klimatske promene, ljudski resursi i društveni razvoj, poljoprivreda i ruralni razvoj) i tri tematske oblasti (kultura, mediji i civilno društvo).

   Saradnja sa SEKO organizacijama podrazumeva: konsultacije, učešće u radu sektorskih radnih grupa na kojima se pripremaju predlozi za korišćenje sredstava iz EU fondova, organizacija obuka, itd.

   Kancelarija za evropske integracije je glavni koordinator rada na nivou SEKO mehanizma. Svaki SEKO vodi najmanje tri, a najviše pet organizacija, od kojih je jedna vodeća i koordinira aktivnosti. U ovaj mehanizam do sada se uključilo 418 organizacija civilnog društva iz cele Srbije.

   Formiranje i sprovođenje programa saradnje sa OCD finansirano je uz pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i odeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID). Od uspostavljanja SEKO mehanizma, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, projekat TACSO Srbija i TRAG fondacija su podržavali njegovo funkcionisanje.

   SEKO mehanizam je uspostavljen 2011. godine kako bi se unapredio dijalog između državnih organa i civilnog društva u procesu programiranja i povećanju efikasnosti korišćenja razvojnih sredstava, posebno fondova EU. 


   Izvor:

   Kancelarija za evropske integracije

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •