•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Predstavljanje revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24

  •  
  • Datum: 24. maj 2019.

   Diskusija o predlogu revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 tema je sastanka koji Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje kao koordinator Radne grupe za Poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) sa Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

   Sastanak o revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 24 na osnovu predloga koje je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) biće održan u petak 24. maja 2019. godine od 12h u Palati „Srbija“ (Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo - SIV1, sala broj 470).

   Na sastanku će predstavnici državnih organa zaduženih za sprovođenje reformi u Poglavlju 24 informisati predstavnike građanskog društva o tome koje su ključne novine u Akcionom planu osmišljene kako bi Srbija ispunila prelazna merila postavljena u Zajedničkoj poziciji EU za ovo poglavlje (str. 19-30).  Osnovne novine su usaglašavanje našeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU do kraja 2021. godine i pomeranje rokova za neispunjene aktivnosti do tog roka. Pored toga, dodate su nove aktivnosti i merila uspeha u odnosu na ocenu stanja EU u Zajedničkoj poziciji i izveštajima o napretku.

   Predstavnici građanskog društva su krajem aprila dostavili Pregovaračkoj grupi svoja početna zapažanja o predlogu revidiranog Akcionog plana i na sastanku će imati prilike da o njima diskutuju sa  predstavnicima vladine Pregovaračke grupe. Istakli su da nacrt revidiranog akcionog plana pruža iscrpan prikaz uglavnom delimično postignutih rezultata i ispravno prepoznaje velika kašnjenja u sprovođenju mera. Iako posebno prelazno merilo to eksplicitno traži, nije jasno na osnovu koje analize je revizija sprovedena i čini se da suštinski ne otklanja glavne problem, u svojim zapažanjima izneli su predstavnici građanskog društva.

   Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete sastanku u delu koji je otvoren za javnost, molimo Vas da nas o tome obavestite mejlom na adresu office@bezbednost.org ili telefonom na broj 381 11 3287 226.

   Prvi deo sastanka biće otvoren za medije i javnost 

   U ovom delu sastanka govoriće:

   • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24
   • Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
   • Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24, Ministarstvo unutrašnjih poslova

   Diskutovaće na sledeće teme:

   • Kako će se osigurati da se izbegnu greške iz prvog perioda sprovođenja Akcionog plana za ovo poglavlje?
   • Koje su ključne novine u revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 24?
   • Koji su najvažniji ciljevi i aktivnosti uneti da bi se obezbedilo ispunjenje prelaznih merila?
   • Koji su najvažniji rokovi za ispunjenje prelaznih merila do 2021. godine?
   • Koje su prioriteti (usvajanje zakona, strategija, institucionalne reforme) u sprovođenju Akcionog plana u periodu do kraja 2019. godine?

   U zatvorenom delu sastanka koordinatori za potpolitike u okviru Poglavlja 24 predstaviće ključne izmene Akcionog plana u pojedinačnim oblastima - migracije, azila, kontrole spoljnih granica, Šengena, pravosudne, policijske i carinske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, droga i falsifikovanja evra. Takođe, u ovom delu će se diskutovati o pojedinačnim komentarima dostavljenim od strane nevladinih organizacija okupljenih oko NKEU.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji  je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •