•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Konkurs za koordinatora/ku kancelarije

  •  
  • Datum: 15. novembar 2018.
   Ako ste motivisani da doprinesete radu nezavisnog istraživačkog centra, budete deo dinamičnog tima i stalo Vam je da demokratija bude jednako važna kao bezbednost prijavite se na konkurs za poziciju u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.

   BCBP raspisuje konkurs za angažman koordinatora/ke kancelarije.

   Rok za prijave je 15. novembar

   Koordinator/ka kancelarije je odgovoran/a za organizovanje i koordinaciju kancelarijskih poslova sa ciljem obezbeđenja organizacione efektivnosti i efikasnosti. Njegova/njena prevashodna obaveza je da obezbedi nesmetano funkcionisanje organizacije i pruži administrativno-logističku podršku u svim procesima rada BCBP-a. Koordinator/ka je uključen/a u sve faze sprovođenja projekata, od pisanja aplikacija, preko organizacije i koordinacije pojedinih aktivnosti, do pripremanja izveštaja.

   Izabrani/a kandidat/kinja potpisaće ugovor o probnom radu na šest meseci, sa mogućnošću obnavljanja i dobijanja posla na neodređeno. Visina plate zavisiće od obima angažovanosti i nivoa odgovornosti u projektima.

   Primljenom/oj kandidatkinji/kandidatu biće omogućeno da:

   USLOVI:

   Obrazovanje i predznanje:

   • Srednja stručna sprema (IV stepen);
   • Najmanje dve godine iskustva na sličnim poslovima;
   • Odlično znanje engleskog jezika;
   • Poznavanje rada na računaru

   Sposobnosti i osobine:

   • Odlične administrativne i organizacione sposobnosti;
   • Sposobnost vođenja efektivne interne I eksterne poslovne komunikacije;
   • Ispoljava najviši stepen preciznosti i pedantnosti prilikom pripremanja i dostavljanja informacija;
   • Sposobnost rada pod pritiskom u kratkim vremenskim rokovima.

   Prednost će imati kandidatkinje i kandidati sa:

   • iskustvom pisanja i rukovođenja projektima;
   • praktičnim iskustvom stečenim volontiranjem, na honorarnim poslovima ili tokom prethodnog zaposlenja.

   ZA PRIJAVLJIVANJE JE POTREBNO POSLATI:

   • CV (ne duži od tri strane);
   • motivaciono pismo u kom ćete navesti:

                     - razloge zbog kojih konkurišete za posao koordinatora/ke kancelarije u BCBP;

                     - zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo.

   • kontakt podaci osobe koja bi Vas preporučila za ovu poziciju. 
   Prijavu poslati mejlom s naznakom „KONKURS ZA KOORDINATORA/KU KANCELARIJE“ do 15. novembra 2018. godine na adresu office@bezbednost.org.

   NAČIN IZBORA:

   BCBP pruža jednake mogućnosti svima i ohrabruje sve kandidate i kandidatkinje koji smatraju da poseduju potrebne kvalifikacije za ovu poziciju da konkurišu.

   Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir.

   Samo kandidati koji prođu prvi krug selekcije će biti kontaktirani za testiranje. Test će obuhvatati proveru sposobnosti i znanja engleskog jezika. Samo najbolje rangirani kandidati nakon testa će biti pozvani na intervju.

   Očekivani početak angažmana izabranog kandidata je 16. decembar 2018. godine.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava. U središtu interesovanja BCBP su politike koje za cilj imaju uvećavanje ljudske, nacionalne, regionalne i međunarodne bezbednosti. Osnovan je 1997. godine i vodeća je organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu koja istraživanjem, izdavaštvom, edukacijom, umrežavanjem i javnim zastupanjem promoviše učešća građana u bezbednosnoj politici. BCBP je na najpoznatijoj globalnoj rang listi istraživačkih centaraveć pet godina za redom prepoznat kao jedan od najboljih u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ali i na celom svetu na oblastima odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i spoljne politike i međunarodnih odnosa. Više o radu BCBP možete saznati na sajtu www.bezbednost.org.

   Detaljan opis posla i kvalifikacija možete pročitati u dokumentu ispod.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •