•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Tematski sastanak NKEU u oblasti azila i migracija

  •  
  • Datum: 28. jun 2018.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), kao koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), organizuje prvi tematski sastanak za oblast azila i migracija. Sastanak će se održati u četvrtak 28. juna 2018. godine sa početkom u 10h u sali 533 u istočnom delu zgrade “Palata Srbija” (SIV1), Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd.

   Sastanak će biti organizovan nakon usvajanja sistemskih zakona koji regulišu ove oblasti - Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima i Zakon o graničnoj kontroli. Cilj je da organizacije civilnog društva, članice radne grupe NKEU za poglavlje 24 iznesu svoje predloge i komentare na prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za poglavlje 24, koji je predstavljen na sednici održanoj 25. maja.

   Organizacije civilnog društva će svoje komentare dostaviti pisanim putem Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, kao koordinatoru Radne grupe NKEU za poglavlje 24, koji će objedinjene komentare dostaviti Pregovaračkoj grupi pre sastanka. Od predstavnika Pregovaračke grupe se očekuje da na sastanku nakon izlaganja organizacija civilnog društva daju svoje odgovore i pojasnjenja na njihove komentare.

   Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •