•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Odgovornim izveštavanjem do reprezentativnog sektora bezbednosti!

  •  
  • Datum: 13. februar 2012.
   Pozivamo novinare i urednike štampanih i elektronskih medija da se prijave za dvodnevni trening „Odgovornim izveštavanjem do ravnopravnijeg sektora bezbednosti!", koji će se održati 13. i 14. februara 2012. godine u Beogradu.

   Cilj treninga je da se kroz diskusije, radionice i studijske posete ustanovama bezbednosti unapredi praksa izveštavanja o temama bezbednosti i uključivanju žena i drugih marginalizovanih grupa u sektor bezbednosti.

   Učestvovanje žena u vršenju javnih poslova u sektoru bezbednosti predstavlja indikator stepena demokratizacije jednog društva i države. Ono nam ukazuje na to u čijim rukama leži moć u sektoru bezbednosti i da li se bezbednost pruža svim građanima i građankama, bez obzira na pol, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju. Aktivnijim učestvovanjem žena u bezbednosnim institucijama poput vojske i policije, menja se tradicionalno shvatanje bezbednosti koje isključivo podrazumeva upotrebu fizičke sile.

   Šta dobijaju odabrani polaznici treninga?

   Mogućnost da saznaju više:

   • o specifičnostima izveštavanja o sektoru bezbednosti, s posebnim osvrtom na probleme pristupa informacijama, poverljivosti podataka i zaštite podataka o ličnosti; 
   • o izazovima sa kojima se zaposleni u institucijama bezbednosti suočavaju, a posebno žene, poput diskriminacije, manjka transparentnosti u odlučivanju unutar institucija bezbednosti i slično;
   • o tome ko donosi odluke o bezbednosti, kao i
   • kako do promene organizacione kulture institucija bezbednosti.

   Priliku da:

   • ostvare direktne kontakte sa predstavnicima sektora bezbednosti (Ministarstvo odbrane, MUP, BIA) i organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima unapređenja položaja žena i marginalizovanih grupa;
   • posete ključne ustanove bezbednosti i uz pomoć organizatora treninga dogovore posebne priloge na teme vezane za sadržaj treninga;
   • naprave medijski prilog čije će troškove realizacije snositi organizator treninga (kamerman, novinar, montaža ili putni troskovi).

   Troškove puta i smeštaja za polaznike treninga koji nisu iz Beograda snosi organizator.

   Idealni polaznici treninga su novinari i urednici štampanih i elektonskih medija koji su:

   • zainteresovani za teme bezbednosti i ljudskih prava, uključujući i položaj žena u društvu što će dokumentovati kratkim predlogom teme koju bi obradili nakon treninga;
   • spremni da dva cela dana provedu na treningu, 13. 14. februara, a da tokom marta odu u organizovanu posetu odabranim ustanovama sektora bezbednosti  (BIA, MUP, MO) u Beogradu ili u svom kraju;
   • spremni da garantuju objavljivanje priloga do kraja marta.

   Način prijavljivanja:

   Predstavnici medija koji su zainteresovani svoje prijave mogu poslati na office@ccmr-bg.orgdo 7. februara 2012. Prijava treba da sadrži:

   1. kratku biografiju (od nekoliko rečenica) u kojoj je potrebno navesti trenutnu poziciju i medij u kome radite, godine profesionalnog radnog iskustva i ključne teme kojima se bavite;
   2. kontakt - e-mail adresa i/ili telefon (opciono);
   3. predlog teme i rubrike u kojoj bi objavili jedan ili više priloga.

   Za dodatne informacije možete se obratiti Gorani Odanović, telefonski: 011/3287 334, odnosno e-mail-om na adresu gorana.odanovic@ccmr-bg.org

   Način izbora:

   Prednost pri izboru imaće predstavnici medija sa iskustvom u izveštavanju o sektoru bezbednosti. Posebno podstičemo predstavnike medija izvan Beograda da nam pošalju prijave. Izabrani predstavnici medija biće kontaktirani u najskorijem roku od dana završetka konkursa.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •