•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv OCD za uključivanje u mrežu organizacija SEKO za sektore pravde i unutrašnjih poslova

  •  
  • Datum: 10. septembar 2015.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se priključe Sektorskoj organizaciji civilnog društva za sektor pravde i unutrašnjih poslova (SEKO), kako bi učestvovale u procesu programiranja, praćenja i izveštavanja o IPA fondovima i drugim izvorima razvojne pomoći Srbiji u različitim oblastima.

   Zainteresovane organizacije civilnog društva mogu se prijaviti za učešće u sektoru pravde ili unutrašnjih poslova, odnosno za učešće u radu oba sektora. Izabrane OCD bi učestvovale na sastancima sektorskih radnih grupa i davale svoje preporuke u toku izrade Sektorskih planskih dokumenata za programiranje IPA fondova, kao i ostalih relevantnih strateških dokumenata.

   SEKO mehanizam je podeljen na ukupno devet sektora, a nosilac aktivnosti unutar svakog sektora je konzorcijum OCD koji se sastoji od minimum tri, a maksimalno pet OCD, od kojih je jedna vodeći partner. BCBP je 21.07.2014. godine izabran za vodećeg partnera za sektor vladavine prava, koji je zatim podeljen u dva odvojena sektora - sektor pravde i sektor unutrašnjih poslova.

   Takođe pozivamo stare članice SEKO za vladavinu prava, da se ovim putem prijave za učešće u sektoru pravde i/ili sektoru unutrašnjih poslova u okviru SEKO mehanizma, i na taj način obnove svoje članstvo.

   Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti prijavni formular sa upitnikom i poslati ga najkasnije do 10. septembra 2015. godine do 17:00 časova na email adresu office@bezbednost.org.

   Za dodatne informacije, možete se obratiti Dunji Tasić, istraživačici BCBP, putem elektronske pošte: dunja.tasic@bezbednost.org.

   Detaljne informacije o mandatu SEKO mehanizma, ciljevima i rezultatima, zainteresovanim stranama, kao i njihovim ulogama i odgovornostima možete naći ovde.

   •  
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •