•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Konkurs za istraživača pravnika/istraživačicu pravnicu BCBP

  •  
  • Datum: 31. maj 2015.
   Ako ste završili osnovne ili postdiplomske studije prava, dobro poznajete oblast zaštite ljudskih prava i želite da se usavršite na polju pravnih tekovina EU u poglavljima 23 i 24, prijavite se na konkurs za posao u BCBP.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) raspisuje konkurs za prijem u radni odnos jednog/e istraživača/ice pravnika/ce.

   Rok za prijavu je 31. maj

   Pozivamo pravnike i pravnice zainteresovane za zaštitu ljudskih prava i proces evrointegracija Srbije da se prijave za poziciju istraživača/ice u nezavisnom istraživačkom centru u čijem središtu interesovanja su politike koje za cilj imaju unapređenje ljudske, nacionalne, regionalne i međunarodne bezbednosti.

   Kratki opis posla i očekivanja

   Novi član BCBP tima će učestvovati u istraživanjima, javnom zastupanju, unapređivanju odnosa sa donatorima i javnošću, kao i razvoju organizacije.

   Zato od potencijalnih kandidata očekujemo akademsko usmeno i pisano izražavanje, odlično znanje engleskog jezika i kompjutersku pismenost, a pre svega analitičnost i kritičko promišljanje.

   Istraživač/ica pravnika/c će se puno radno vreme baviti temama u oblasti EU integracija Srbije, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost). Odmah će se uklučiti u regionalni projekat POINTPULSE- Puls integriteta i poverenja u policiju na Zapadnom Balkanu, a priključiće se i aktivnostima koalicije prEUgovor i Radne grupe za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o EU.

   Zato su dobra organizacija sopstvenog vremena i mogućnost obavljanja više poslova istovremeno, kao i timski duh, spremnost za usavršavanjem i kreativnostosobine koje će biti veoma korisne u obavljanju zadataka.

   Format prijave:

   BCBP kao organizacija koja pruža jednake mogućnosti za sve ohrabruje kandidatkinje i kandidate koji ispunjavaju potrebne uslove i smatraju da mogu odgovoriti na postavljene zahteve da najkasnije do 31. maja 2015. godine pošalju prijave mejlom na adresu office@bezbednost.org s naslovom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA ISTRAŽIVAČA/ICU PRAVNIKA/CU“.

   U prijavi je potrebno poslati:

   1. biografiju,
   2. motivaciono pismo,
   3. primerak ranije napisanog rada (seminarski, diplomski, analiza...) ne duži od 10 strana;
   4. imena, zvanja i kontakte dve osobe koje Vas preporučuju.

   Način izbora:

   • Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir;
   • Kandidati koji uđu u uži izbor polagaće pisani test koji obuhvata pisanje mini eseja, proveru znanja engleskog jezika, pismenosti, informisanosti i analitičnosti;
   • Komisija BCBP će obaviti razgovor samo sa najbolje rangiranim kandidatima.

   Detaljan opis posla i uslova koje željeni kandidati treba da ispunjavaju možete pročitati u prilogu ispod. 

   Povezane teme:konkurs, posao
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •