•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Zajednička sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlja 23 i 24

  •  
  • Datum: 24. decembar 2014.
   Zajednička sednica predstavlja priliku da se u direktnom dijalogu institucija i građanskog društva diskutuje o prioritetnim oblastima za akcione planove za poglavlja 23 i 24, kao i o procesu konsultacija sa OCD tokom izrade nacrta i o propustima i nedostacima ovih dokumenata.

   Zajednička sednica radnih grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za poglavlja 23 i 24 održaće se u sredu, 24. decembra 2014. godine sa početkom u 10h, u zgradi Narodne skupštine, Kralja Milana 14.

   Tema sednice biće predstavljanje načina izrade nacrta Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, na osnovu preporuka iz Izveštaja o analitičkom pregledu usklađenosti sa zakonodavstvom EU za ova dva poglavlja (eng. screening report).

   BCBP kao koordinator radne grupe za poglavlje 24 u okviru NKEU i vodeća organizacija u okviru SEKO mehanizma za oblast unutrašnjih poslova poziva sve članove radnih grupa NKEU i SEKO mehanizma za navedene oblasti da prisustvuju ovoj zajedničkoj sednici.

   Učešće je neophodno  potvrditi mejlom na adresu bojan.elek@bezbednost.org najkasnije do utorka u podne, ili putem telefona na 011 3287 226Zbog protokola u zgradi Narodne skupštine neophodno je da dostavite puno ime i prezime, kao i JMBG učesnika sednice ispred vaših organizacija.

   Na sednici se očekuje učešće predstavnika Vlade Republike Srbije, kao i predstavnika Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova ispred Pregovaračkih grupa za poglavlja 23 i 24. Cilj sednice je da se uspostavi strukturisan dijalog između predstavnika državnih institucija, kao glavnih učesnika u procesu pristupnih pregovora, i organizacija civilnog društva u čijem je interesu da prate ovaj proces i pomognu da se on iskoristi za suštinske reforme i dalju demokratizaciju Republike Srbije. 

   Izveštaji sa skrininga za poglavlja 23 i 24 dostavljeni su Vladi Srbije u julu, nakon čega su nadležna ministarstva pristupila izradi Akcionih planova na osnovu preporuka iznetih u ovim izveštajima.

   Ministarstvo pravde, kao nadležno za izradu Nacrta akcionog plana za poglavlje 23, objavilo je ovaj dokument na svom vebsajtu i dva puta tražilo komentare i predloge organizacija građanskog društva za sadržaj Akcionog plana. Sredinom decembra, objavljen je i drugi Nacrt kao i Izveštaj o uključivanju organizacija civilnog društva u procesu njegove izrade na sajtu ministarstva.

   Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nadležno za Akcioni plan za poglavlje 24, nacrt ovog dokumenta nije učinilo javnim i nije uključilo građansko društvo u proces njegove izrade.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •