•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Trening javnog zagovaranja - unapređenje sistema azila i readmisije u Srbiji, 20-22 juna u Subotici

  •  
  • Datum: 20. jun 2012.
   Beogradski centar za bezbednosnu poitiku je jedan od organizatora treninga za organizacije civilnog društva u javnom zagovaranju za unapređenje sistema azila i readmisije u Srbiji, koje će biti održan od 20. do 22. juna u Subotici.
   Azil i readmisija su oblasti u kojima organizacije civilnog drustva nemaju dovoljno uticaja u Srbiji
   Azil i readmisija su oblasti u kojima organizacije civilnog drustva nemaju dovoljno uticaja u Srbiji

   BCBP u saradnji sa Grupom 484 i Beogradskim centrom za ljudska prava organizuje trening iz javnog zastupanja sa ciljem da se organizacije civilnog društva koje se bave temama azila i readmisije upoznaju sa tehnikama zastupanja, nauče metode potrebne za razumevanje potreba i definisanje problema, kao i izradu strategije zagovaranja.

   Tretman izbeglica, imigranata i osoba koje traže azil u Srbiji još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, a razlog tome delimično leži i u činjenici da organizacije civilnog društva nemaju dovoljno uticaja na uređenje pravne regulative i državne organe koji su zaduženi za proces odlučivanja u ovoj oblasti.

   Zato će trening javnog zastupanja pored predavanja sadržati i radionice, kao i zagovaračke sesije, kojima će se učesnicima na najpraktičniji način približiti sve potrebne metode i tehnike u ovoj značajnoj funkciji delovanja organizacija civilnog društva.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •