•  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  • Beogradski bezbednosni forum

  •  
  • Datum: 14. septembar 2011.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) sa partnerskim organizacijama civilnog društva Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPI) i Evropskim pokretom u Srbiji (EPuS) organizuje Beogradski bezbednosni forum (BSF).

   Od Istanbula do Beča, BSF predstavlja najrelevantniji događaj gde se ključni akteri sastaju da diskutuju o spoljnim poslovima i bezbednosnoj politici na Balkanu i u Evropi.

    

   Pokrenut od strane organizacija civilnog društva,  BSF uzima u obzir različite perspektive i mišljenja i doprinosi rešavanju najaktuelnih problema.

   Pokrenut 2011. godine, BSF je brzo postao jedan od najživljih regionalnih inicijativa u okviru dijaloga o bezbednosti. Teži da stvori relevantno mesto koje će doprineti razvoju bezbednosne zajednice na Balkanu, i pruža značajan doprinos tekućoj evropskoj i svetskoj bezbednosnoj diskusiji. BSF namerava da stvori održivu nacionalnu mrežu aktera koji će redovno nastaviti da učestvuju u debatama i konsultacijama o različitim bezbednosnim i spoljnopolitičkim temama. Centralni događaj je godišnja konferencija na visokom nivou koja se održava u Beogradu svake jeseni.

   Organizovan od strane tri partnerske organizacije, BSF pruža mesto gde kreatori javnih politika, članovi akademske zajednice i civilnog društva mogu da se sastanu sa kolegama iz celog sveta i razmene stavove o aktuelnim bezbednosnim temama.

   Osnovne vrednosti i misija BSF:

   • Evropa kao zajednica zasnovana na vrednostima, sa jačom spoljnom i bezbednosnom politikom;
   • Balkan (Jugoistočna Evropa) kao akter i subjekat globalnih debata;
   • Negovanje većih i zajedničkih umesto partikularnih interesa;
   • Demokratizacija „visoke politike“ kroz insistiranje na kulturi inkluzivnog dijaloga;
   • Debate koje su aktuelne i pronicljive;
   • Autonoman, kreiran od strane organizacija civilnog društva.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •